| Imieniny: |  Tezeusz on Facebook

Forum Tezeusza

Indeks

O JAK PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY! (Rozmowy)

napisany przez 57kerenor@gmail.com(R), 11.06.2013, 17:51
(zmieniony przez 57kerenor@gmail.com dnia 11.06.2013 o godz. 18:45)

[image]

Katolicy, nie wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie wierzą Bogu Ojcu, Który Syna Swego Dał...

Ale, czyż nie dlatego właśnie przestałem należeć do tej szaleńczej organizacji? Czyż, nie dlatego Pan Jezus uwolnił mnie z tej ludzkiej władzy?

Władzy, która miotała moim rozumem i moim sercem.

Apostoł Paweł uczy, że przeklętym jest ten, kto głosi inną Ewangelię. Zatem katolicy inną Ewangelię głoszą bezapelacyjnie. To, o czym mówią, jest fałszywą Ewangelią, więc oni sami, są fałszywymi prorokami i pewnego dnia za swoje nauki odpowiedzą.

Uczniowie i uczennice Zbawiciela, nieugięcie powinni zwiastować Pana Jezusa Chrystusa i tylko Pana Jezusa Chrystusa. Należy zgadzać się z Wolą Boga Ojca. Trzeba być Woli Ojcowskiej posłusznym!

Apostoł Paweł pisze:

"(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Judejczykiem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.

(13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O JAK PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY! (16) Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu?

(17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (18) Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. (19) Ale mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada: Przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. (20) A Izajasz waży się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. (21) A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego".

List do Rzymian 10/9-21

Link <---- Biblia Warszawska

O JAK PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!

Zatem, o kim zwiastować ma człowiek Dobrą Nowinę?

O Marii?
O kłamcy, papieżu Janie Pawle II, który każdego dnia poniżał i obrażał Majestat Pana Jezusa?
O papieżu Janie Pawle II, który w podzięce za uratowanie życia słał wota fatimskiemu bożkowi?

Kim są katolicy, jak nie bałwochwalcami właśnie.

Kto umarł na Krzyżu? Pan Jezus!
Kto odpuścił ludowi wybranemu wszystkie grzechy?
TYLKO PAN JEZUS! Lub powiem inaczej: Tylko Bóg Ojciec, Który przyjął wonność Ofiary Swojego Syna.

Czym różnią się katolicy od pogan z Kanaanu?
Czym różnią się od kapłanów egipskich?
Czym różnią się od greckich czcicieli bóstw?

O JAK PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!

Tak uczy Paweł! Czy ma na myśli Dobrą Nowinę o Bożym Synu, czy o Marii?

Katolik tego nie wie, ale ja powiem:

Oczywiście, że Paweł myśli o Panu Jezusie i dlatego przez niektórych ludzi, jest za to znienawidzony.

Ale, jeśli on został niesłusznie poniżony i obrażony, to i my również powinniśmy cierpieć dla Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Nie ze względu na Pawła, a ze względu na Naukę, którą głosi. A Nauka ta, nie pochodzi od mądrości ludzkiej, tylko opowiadali Ją i nadal opowiadają, ludzie wszystkich czasów, którym pomaga Duch Boży, Duch Pana Jezusa Chrystusa!


[image]

---
MOJE WSZYSTKIE POSTY PISANE "NA TEZEUSZU", ZNAJDZIESZ POD ADRESEM:

http://openforum.tezeusz.pl/openforum/search.php?search=57KerenOr&x=6&y=3

Zobacz także:
http://www.eioba.pl/57kerenor/articles
http://57kerenor.neon24.pl/

 


Peny Wtek:

O JAK PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY! - 57kerenor@gmail.com(R), 11.06.2013, 17:51 (Rozmowy)

Forum Tezeusza | Kontakt do Admina | Regulamin | Objanienia | Archiwum »
mamy 11608 Postw w 1244 Wtkach, 686 Uczestnikw, obecnie 23 Online (0 bywalcw i 23 goci)
powered by  RSS-Feed  ^