| Imieniny: |  Tezeusz on Facebook

Forum Tezeusza

Indeks

BISKUPI! (Rozmowy)

napisany przez 57kerenor@gmail.com(R), 12.06.2013, 21:09
(zmieniony przez 57kerenor@gmail.com dnia 12.06.2013 o godz. 21:26)

-

W czasach po apostolskich, biskupi stali na czele gminy Chrystusowej (Episkopos - troszczący się, strzegący).

Zadania zlecone biskupom przez Apostołów, polegały głównie na kontynuowaniu Nauki Pana Jezusa, strzeżeniu jej od błędów i czuwaniu nad właściwym rozwojem życia Chrystusowego w społeczności. Biskupi działali niezależnie, strzegąc depozytu wiary.

Byli równi sobie, dlatego, że byli starszymi oddzielnych gmin, lub zborów.

Z reguły, utrzymywali ze sobą kontakty listowne, lub co pewien czas się spotykali, by rozpatrywać sprawy wiary. Nie posiadali żadnej władzy zwierzchniej, w sensie religijnym, gdyż wiara, którą wyznawali, nigdy nie była religią, lecz sensem ich codziennego życia.

Społeczność ludzi wierzących, która była w Rzymie, także miała swojego starszego, biskupa, lub biskupów.

Tak jak w pozostałych miastach, "władza" tegoż biskupa, lub biskupów, ograniczała się tylko do gminy rzymskiej.
Niestety, część gminy, mówiąc ogólnie, rzymskiej, popełniła wielki błąd oddając się pod opiekę rządów cesarskich.

Raz to biskup rzymski oddawał się pod "opiekę" władzy, innym razem, był za nieposłuszeństwo skazywany na wygnanie.
Przykładem może być biskup rzymski Liberiusz, skazany przez cesarza Konstancjusza w 335 roku, a później ułaskawiony.

Jak mówią wczesne zapiski, biskupi rzymscy często posługiwali się władzą państwową dla osiągnięcia swoich celów, nie wyłączając morderstw i grabieży ościennych społeczności, i czerpiąc obopólne korzyści z tak pojętej "współpracy".

Na podwalinach tych wspólnych interesów, wyrósł ówczesny kościół, zwany dzisiaj, Kościołem rzymsko-katolickim.

Władza tak sprawowana, doprowadziła do całkowitego spaczenia Nauki Pana Jezusa, do powstania Inkwizycji i do morderstw, stosów i tortur, a przede wszystkim, do wyeliminowania Myśli zawartej w Bożej Ewangelii. Kościół rzymsko-katolicki stał się tworem pogańskim i drogi tej nigdy już nie opuścił.

Do dzisiaj jednak stosuje terror duchowy! Zamiast miecza i cesarskich wysłanników, wysunął na pierwsze miejsce tradycję i nauki tzw. "ojców" kościoła.
Wielka siła Kościoła Katolickiego tkwi również w słabości i naiwności katolika, który często przez całe swoje życie nie otworzy Pisma Świętego i nie sprawdzi nauki "nieomylnego" biskupa rzymskiego, ani jego wysłanników!

Naiwność i bojaźń katolików przed wybiórczo zacytowanymi wersetami na ambonach, doprowadziła do tego, że biskup Rzymu całkowicie "przyćmił" swym białym płaszczem, Osobę Pana Boga.

Słowo biskupa Rzymu stało się ważniejsze od Nauki Pana Jezusa, Który już blisko 2000 lat temu Ostrzegał:

"9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie".

Ewangelia wg Mateusza 23:9

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/23.php Biblia Tysiąclecia

*

Jednak prawdziwi wyznawcy Pana Jezusa, którzy przebywali w Rzymie w początkach ery, z tak pojętym wyznawaniem wiary, nie mieli nic wspólnego.
Tak jak za czasów Apostolskich spotykali się w domach i w innych miejscach, by w pełnym spokoju, bez krzyku i rozkazów, oddać się wierze w Pana Boga, Jezusa Chrystusa.
Tam też nauczali CI, którzy do tego celu zostali powołani przez Pana Jezusa, a nie, przez cesarskie dekrety.

Tam byli prawdziwi biskupi, którzy nie idąc na różne układy ze światem, strzegli Prawdy przekazanej przez Zbawiciela i Jego Apostołów.
Oni, uczniowie Pana, byli tymi, którym Duch Boży Pomagał prowadzić społeczność ludzi wierzących, ku Bogu Ojcu, Przez Pośrednictwo Jego Syna.

To, o takim sprawowaniu władzy biskupiej, uczył Pan Jezus i Jego Apostołowie.

Ci uczniowie, ci prawdziwi biskupi, czyli starsi zgromadzeń, zmuszeni zostali do ukrycia się w rzymskich katakumbach, w lasach, na pustyniach, by w nadziei głosząc Słowo Boże, poczekać, aż władza bestii osłabnie!
Nikt nie zna ich imion, czy przydomków...

Nikt nie zna ich twarzy! Jednak byli wybrańcami Pana i Boga, Jezusa Chrystusa.
Nie posiadali pałaców, ani wojsk, a jednak wiara, którą głosili przetrwała do dzisiejszych czasów.


Być może niektórzy nie przypuszczali, że władza bestii nie tylko, że nie osłabnie, ale po wiekach ogień z jej pyska rozpali Europę. Może niektórzy nie wiedzieli, że bestia spali tysiące kobiet na stosie i że przez nią dojdzie do eksterminacji Indian.

Zatem dzisiejsi biskupi nie mają nic wspólnego z tymi, którzy w swym sercu trzymają prawdziwy depozyt wiary.
Dzisiejsi biskupi rzymskokatoliccy, są raczej tymi, przed którymi dawno temu ostrzegał Apostoł Paweł:

"28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem* Boga, który On nabył własną krwią. 29 Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. 30 także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów".

Dzieje Apostolskie 20/28-30

http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/20.php Biblia Tysiąclecia

Tak! Spośród prawdziwych chwalców Pana Jezusa i Boga Ojca, zaprzepaszczając swoją szansę zbawienia, powstali ci, którzy do dzisiejszego dnia głoszą nauki przewrotne i zapierają się Pana Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela.

Ci biskupi, nie strzegą Nauk Mistrza z Nazaretu i są fałszywymi apostołami, i fałszywymi biskupami, a ich gniazdo znajduje się w Rzymie, lub jak kto woli, w Watykanie.

Zresztą, jeśli chodzi o tak zwanych starszych strzegących depozytu wiary, to w moim tekście, nie tylko katolików miałem na myśli, ale również Adwentystów Dnia Siódmego, Świadków... chodzących od domu do domu i wielu innych pseudo biskupos, którzy ukryli się pod skrzydłami bestii!

-

* KOŚCIÓŁ - Pojęcie "kościół", jest wyrazem niemającym nic wspólnego z Ewangelią. Grecki wyraz ekklesia, składa się z dwóch członów:

ek - z (czegoś), lub od (czegoś)
kaleo - wywoływać, wołać, powoływać

Zatem spokojnie wyraz ekklesia, przetłumaczyć możemy na (społeczność) "wywołanych", lub po prostu na, "wywołanych" (ze świata).


Na podstawie:


Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Oficyna Wydawnicza "Vocatio", str. 531.[image]

---
MOJE WSZYSTKIE POSTY PISANE "NA TEZEUSZU", ZNAJDZIESZ POD ADRESEM:

http://openforum.tezeusz.pl/openforum/search.php?search=57KerenOr&x=6&y=3

Zobacz także:
http://www.eioba.pl/57kerenor/articles
http://57kerenor.neon24.pl/

 


Peny Wtek:

BISKUPI! - 57kerenor@gmail.com(R), 12.06.2013, 21:09 (Rozmowy)

Forum Tezeusza | Kontakt do Admina | Regulamin | Objanienia | Archiwum »
mamy 11608 Postw w 1244 Wtkach, 686 Uczestnikw, obecnie 24 Online (0 bywalcw i 24 goci)
powered by  RSS-Feed  ^