| Imieniny: |  Tezeusz on Facebook

Forum Tezeusza

Indeks

Dramat Jacka Weigla: plan ekspansji protestanckiej zagrożony (Interwencje Tezeusza)

napisany przez Andrzej(R) HomePage E-mail, Kasinka Mała (Beskid Wyspowy, 23.03.2006, 18:01
(zmieniony przez admin dnia 16.05.2006 o godz. 22:37)


Cel jezuickiej interwencji w sprawie Chefsiby i p. Weigla


Celem interwencji jezuitów, redaktorów portalu Tezeusz, było doprowadzenie do zbadania przez biskupów warszawskich działalności wspólnoty Chefsiba, działającej w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie oraz aktywności jej lidera, Jacka Weigla - dyrektora neoprotestanckiej szkoły Samuel oraz jego powiązań z ACSI, fundamentalistyczną organizacją ewangelikalną założoną w latach 60. ubiegłego wieku w USA. Mamy nadzieję, że pogłębiona praca komisji umożliwi dokonanie zmian uzdrawiających nieprawidłową teologicznie i duszpastersko sytuację dla dobra uczestników wspólnoty, parafii i całego Kościoła lokalnego..

Przyczyny

Zgromadzony bogaty materiał wskazuje jednoznacznie, że w katolickiej parafii na Ursynowie jest prowadzona niejawna działalność inspirowana przez fundamentalistyczne grupy neoprotestanckie, których celem jest manipulacyjne "nawracanie" katolików - w większości nieświadomych manipulacji - w duchu neoprotestanckim. Działalność ta od lat nie napotyka właściwej odpowiedzi lokalnych duszpasterzy i proboszcza, a biskupi warszawscy najprawdopodobniej nie dysponują pełną informacją o tym, co dzieje się na Ursynowie.

Historia

Niniejszy wątek jest częścią interwencji jezuitów w sprawie wspólnoty Chefsiba, jej lidera Jacka Weigla, szkół chrześcijańskich Samuel i Dawid oraz organizacji fundamentalistów ewangelikalnych ASCI. Interwencja jezuitów została zainicjowana 13 marca br. po trwającej w Tezeuszu 4 miesiące debacie między zwolennikami i krytykami wspólnoty Chefsiby, na prośbę pani Małgorzaty Jelińskiej-Kazimierczuk, matki jednej z osób uczestniczących we wspólnocie. Pani Małgorzata od 2 lat bezskutecznie interweniowała w sprawie Chefsiby u jej duszpasterza, lidera wspólnoty i biskupów warszawskich. W gromadzeniu materiału wielką pomoc okazali świeccy, którzy w różny sposób zetknęli się z Chefsibą.


Obecny etap


Na początku kwietnia br. interwencja jezuitów z Tezeusza stała się oficjalną interwencją zakonu jezuickiego w Polsce. Zgromadzoną i opracowaną przez jezuitów z Tezeusza: Dariusza Piórkowskiego i Andrzeja Miszk dokumentację autoryzował prowincjał warszawski o. Dariusz Kowalczyk SJ. Przed świętami wielkanocnymi Prowincjał Prowincji Warszawskiej o. Kowalczyk SJ - z poparciem Prowincjała Prowincji Krakowskiej o. Dyrka SJ i biskupa Siemieniewskiego - wystosował obszerny list z bogatym aneksem do Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa, kanonicznie odpowiedzialnego za parafię na Ursynowie. Oczekujemy na rychłe spotkanie biskupów warszawskich z prowincjałem jezuickim. O działalności ASCI - międzynarodowej organizacji ewangelikalnej - z którą związany jest lider Chefsiby, p. Weigl oraz jego najbliższe otoczenie, zostanie również poinformowany Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk. Będziemy informować czytelników Tezeusza oraz szerszą opinię publiczną o skutkach interwencji.*****************************************************************************


Musimy pamiętać, że Polska tak naprawdę nigdy w swojej historii nie doświadczyła Bożego poruszenia na większą skalę. I chociaż nazywa się krajem chrześcijańskim, niewielu zna osobiście Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana; niewielu doświadcza mocy zmartwychwstałego Jezusa. Chrześcijaństwo bowiem przyszło do Polski w wyniku decyzji politycznej, a nie w rezultacie Bożego poruszenia i nawrócenia ludzi do Jezusa Chrystusa. Ta sytuacja sprawia, że szatan trzyma nasz naród w oszustwie religijności, prowadząc wielu do piekła. Zasłona ciemności nad krajem sprawia, że ewangelia nie może przedostać się do umysłów i serc ludzi.

Z Deklaracji sekt protestanckich "ewangelizujących" Polskę

****

[image]

Witajcie!

Z relacji mojego współbrata jezuity, Darka Piórkowskiego, dowiedziałem się, że podczas spotkania z liderami Chefsiby, pan Jacek Weigl sprawiał wrażenie załamanego i przestraszonego: w ciągu godzinnego spotkania odezwał się tylko kilka razy. Słysząc to nie byłem zaskoczony. Osobiście też współczuję panu Jackowi: znalazł się bowiem w dużych tarapatach, głównie zresztą z własnej winy. A jest to dopiero początek i musi przygotować się na długotrwałe doświadczenie osobistego i publicznego stawania w prawdzie o sobie i tym, co robi.

Tutaj nakreślę rzeczywistą stawkę i obiektywne powody dramtu lidera Chefsiby, Jacka Weigla. Sama wspólnota jest już dla pana Weigla i jego protestanckich sojuszników tylko jednym z elementów mozaiki, obecnie już nie najważniejszym.

Socjologicznie mówiąc, Jacek Weigl jest agentem wpływu sekt protestanckich w Kościele polskim. Chefsiba i zręczna działalność kryptokatolicka w parafii na Ursynowie stała się bazą wypadową i matrycą dla szerszych planów protestantyzacji Polski. Obecnie pan Weigl poprzez Stowarzyszenie Integracja prowadzi dwie szkoły podstawowe w Warszawie i Poznaniu. W planie ma stworzenie w najbliższym czasie 3 kolejnych szkół, oraz przedszkoli i gimnazjów. Oczywiście, kluczem sukcesu jest poparcie organizacyji sponsorskich, którymi są związki edukacyjne sekt protestanckich w Stanach i Wielkiej Brytanii oraz poparcie Kościoła katolickiego w Polsce, a przynajmniej jego ignorancja w tej sprawie. Dotąd, choć z drobnymi wpadkami, udawało się panu Weiglowi znakomicie manipulować wiernymi i księżmi katolickimi. Tak zręcznie, że nawet sam Jacek Weigl, "nie wiedział", że to, co robi jest religijną manipulacją oraz duchową nieprawością wobec siebie i innych ludzi.

Strategia sekt protestanckich w Polsce, i samego Jacka Weigla, jest dośc prosta: wykorzystać słabość polskich parafii i księży katolickich, udawać "ekumeniczny katolicyzm" i stopniowo rozszerzać wpływy prostestanckie i odrywać katolików, zwłaszcza młodych od Kościoła. Jawne głoszenie swych rzeczywistych celów - jak we fragmencie zamieszczonym jako motto tego postu - okazało się mało skuteczne. Pan Weigl znalazł lepszy sposób w kontekście polskim, a Amerykanie, równiez sekciarze, cenią ludzi utalentowanych i potrafią w nich inwestować.

Nasza skuteczna akcja postawiła pod znakiem zapytania przyszłość tej manipulacji zakrojonej na dość szeroką skalę. Pan Jacek Weigl i jego najbliżsi ludzi są przerażeni, asystujący duszpasterz Chefsiby, ks. Janusz Stańczuk podobno rozchorował się. Nie dziwię się. Nagłośnienie spraw i planów lidera Chefsiby, Jacka Weigla, postawi go w sytucji trudnego wyboru: albo będzie musiał wyraźnie zadeklarować się jako niszowy sekciarz prostestancki: wówczas wielki plan religijny i biznesowy związany z siecią szkół padnie lub podupadnie. Biskupi i księża wystosują apel do wiernych ostrzegający przed szkołami chrześcijańskim pana Weigla: gdzie pod pozorem chrześcijańskiej formacji dokonuje się pozbawianie dzieci wiary katolickiej i manipulacyjne nawracanie ich na protestantyzm. Jeśli - co mało prawodopobne - pan Jacek Weigl stanie się przejrzystym członkiem Kościoła katolickiego, straci zaufanie sekt protestanckich ze Stanów i Wielkiej Brytani, jak również cały ten plan edukacyjny zostanie pozbawiony sensu, nie mówiąc już o konfuzji członków Chefsiby, którzy brnąc w banalną sektę, myślą, że dokonują jakieś wielkiej rewolucji religijnej, itd.

Chefsiba dla pana Jacka Weigla to już przeszłość: pierwsze szlify w laboratorium religijnej manipulacji, on zaczął grać o dużo większą stawkę. Pan Weigl boi się jednak odskoczyć od Chefsiby i parafii na Ursynowie, bo straciłby ważną bazę wypadową i rekrutacyjną, oraz wsparcie tamtejszych księży katolickich, którzy w ten sposób legitymują też inne jego działania. Stąd lider Chefsiby z jednej strony rozgłasza, że chce odejść ze wspólnoty, itd, a faktycznie pozostaje kokietując deklaracjami swego odejścia uczestników wspólnoty i duszpasterza. Dramat ryzyka i niepewności, sprzecznych pragnień i interesów.

Rozszerzająca się akcja ujawniania prawdy o panu Weiglu i jego planach, jest początkiem końca tej szeroko zakrojonej manipulacjnej próby protestantyzacji Kościoła w Polsce. Sytuacja jest tak oczywista, że obecnie to już jest kwestia czasu, kiedy wszystko zostanie ujawnione. Trzeba będzie zacząc grac fair play, niestety o dużo słabszy wynik i z zepsutą reputacją.

Chefsiba, by przetrwać jako wspólnota katolicka potrzebuje obecnie dobrego rozezeznenia teologiczno-pastoralnego. Zmiany liderów i księdza asysystującego. Czy Chefsiba przetrwa i w jakim kszatłcie zobaczymy. Na pewno jednak Kościół katolicki nigdy nie zaakceptuje sytuacji, by na terenie katolickiej parafii dochodziło do niejawnej intensywnej ewangelikalnej formacji, która zamyka katolików na Chrystusa obecnego w sakramentach i Kościele. Za pozytywy Chefsiby takie jak: ożywienie doświadczenia religijnego i modlitwy, przeżycie wspólnoty, zainteresowanie Biblią, itd płacona jest cena ogromna: radykalne zubożenie duchowe uczestników wspólnoty, głęboka deformacja doktrynalna, osłabienie wiary, życia moralnego i kościelnego, dezorientacja religijna wiernych. Mam nadzieję, że Chefsiba i to co w niej dobre, jest jeszcze do ocalenia. Nasze działania zmierzają właśnie w tę stronę.

Rozumiem też narastającą irytacje niektórych z Was: został uruchomiony pewien społeczno-kościelny proces mający doprowadzić do konkretnych zmian, które nie wszystkim są na rękę. Nasza interwencja nie jest szkolną pogadanką czy pyskówką na forum, to dużo poważniejsza sprawa. Przez ostatni tydzien poprzez jezuitów i Tezeusza zrobiono więcej dla ujawnienia prawdy o Chefsibie i jej liderze, Jacku Weiglu, niż przez ostatnie kilka lat. To też powinno dawać do myślenia. A jest to dopiero początek. Dla niektórych spraw: początek końca.

Mam też nadzieję, że nakreślone przeze mnie związki i szersze tło działania lidera Chefsiby, Jacka Weigla, pomogą Kościołowi działać z większą determinacją w tej sprawie. Wydaje się, że po prostu dotąd nie myślano o panu Weiglu i Chefsibie w takiej perspektywie, dlatego istota zagrożenia umykała Kościołowi. Wyjaśnienie sprawy pana Weigla, jego szkoł chrześcijańskich i Chefsiby będzie też korzystne dla kościelnych wspólnot protestanckich w Polsce: praktyki takich ludzi jak pan Weigl czy fanatycznych sekt ze Stanów niszczą reputację uczciwym i przejrzystym protestantom i szkodzą ich dialogowi ekumenicznemu z katolikami.Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami
List jednej z matek dziecka uwikłanego w Chefsibę
W co wierzy i jak traktuje ludzi lider Chefsiby
Koniecznie dochodzenie kościelne biskupa w sprawie Chefsiby i działalności pana Weigla
W co wierzą Chefsibianie? Teologia, motywy przynależności
Chefsiba osłabia działanie Chrystusa w katolikach
Chcesz zostać protestantem? Przyjedź na rekolekcje do Chefsiby!
Fundamentalizm szkół chrześcijańskich ASCI
Jezuici nie dadzą się zastraszyć
Chefsiba - antidotum na "martwe i bezplodne koscioly katolickie"
Czy pan Weigl wyrzekł się oficjalnie wiary katolickiej?
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie?
Szczęśliwy dzień dla Kościoła - na marginesie interwencji
Komisja biskupia w sprawie wspólnoty Chefsiba

---
[image]

Pozdrawiam serdecznie,

Andrzej Miszk

Zamknity wtek
 


Peny Wtek:

Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Andrzej(R), 14.03.2006, 04:41 (Interwencje Tezeusza)
archiwum Internetu - archeolog, 14.03.2006, 06:39
archiwum Internetu - gosc, 28.03.2006, 04:26
archiwum Internetu - gość(R), 28.03.2006, 04:49
archiwum Internetu - inny gosc, 28.03.2006, 05:09
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - anuszka(R), 14.03.2006, 14:50
Edycja postów - anuszka(R), 14.03.2006, 14:52
nieporozumienie - Darek(R), 14.03.2006, 15:21
nieporozumienie - anuszka(R), 14.03.2006, 15:24
nieporozumienie - anuszka(R), 14.03.2006, 15:40
nieporozumienie - Darek(R), 14.03.2006, 17:02
Taka ciekawostka - anuszka(R), 14.03.2006, 15:22
emocje szkodzą... - Zosia(R), 14.03.2006, 20:25
emocje szkodzą... - gość, 16.03.2006, 21:08
emocje szkodzą... - Gamaliel, 17.03.2006, 15:17
emocje szkodzą... - Elka(R), 17.03.2006, 15:26
emocje szkodzą... - gość, 17.03.2006, 15:58
emocje szkodzą... - Czytak, 17.03.2006, 17:45
emocje szkodzą... - gość, 17.03.2006, 18:39
Przeprosiny - tam, gdzie się one należą - anuszka(R), 14.03.2006, 21:40
Inne sprawy - anuszka(R), 14.03.2006, 21:53
Kurs Filip a Chesfiba - ulka, 15.03.2006, 00:27
Kurs Filip a Chesfiba - Marek, 15.03.2006, 22:42
Kurs Filip a Chesfiba - Magdalena, 15.03.2006, 22:56
Zarzuty wobec wspólnoty Chefsiba - w punktach - anuszka(R), 15.03.2006, 14:39
Zarzuty wobec wspólnoty Chefsiba - w punktach II - anuszka(R), 15.03.2006, 15:19
Zarzuty wobec wspólnoty Chefsiba - w punktach III - anuszka(R), 15.03.2006, 15:53
Zarzuty wobec wspólnoty Chefsiba - w punktach IV - anuszka(R), 15.03.2006, 16:31
cdn - anuszka(R), 15.03.2006, 16:40
Zarzuty wobec wspólnoty Chefsiba - w punktach V - anuszka(R), 15.03.2006, 21:18
Zarzuty wobec wspólnoty Chefsiba - podsumowanie - anuszka(R), 15.03.2006, 21:42
Komentarz "duchowego nieprzyjaciela Kościoła" - anuszka(R), 15.03.2006, 21:49
Kto dziala w czyim imieniu? - Darek(R), 15.03.2006, 22:05
Mylisz środek przekazu z sądem - Darek(R), 15.03.2006, 22:01
Mylisz środek przekazu z sądem - anuszka(R), 15.03.2006, 22:40
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Krzysztof_(R), 16.03.2006, 08:05
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Czytak, 16.03.2006, 15:46
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Krzysztof_(R), 18.03.2006, 06:39
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - gość, 19.03.2006, 04:34
Czarna dziura - Informator, 19.03.2006, 23:51
Czarna dziura - gość, 20.03.2006, 18:06
Czarna dziura - Informator, 20.03.2006, 18:49
Czarna dziura - gość, 20.03.2006, 21:30
Nie zapędzajcie się za daleko - anuszka(R), 16.03.2006, 15:08
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 16.03.2006, 16:46
Nie zapędzajcie się za daleko - anuszka(R), 16.03.2006, 17:04
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 16.03.2006, 17:33
Nie zapędzajcie się za daleko - anuszka(R), 16.03.2006, 17:52
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 16.03.2006, 19:07
Nie zapędzajcie się za daleko - m(R), 17.03.2006, 14:48
Nie zapędzajcie się za daleko - anuszka(R), 18.03.2006, 16:17
Nie zapędzajcie się za daleko - m(R), 17.03.2006, 15:03
Nie zapędzajcie się za daleko - Darek(R), 17.03.2006, 17:08
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 17.03.2006, 18:58
Nie zapędzajcie się za daleko - Darek(R), 17.03.2006, 20:09
Nie zapędzajcie się za daleko - m(R), 18.03.2006, 05:34
Nie zapędzajcie się za daleko - Krzysztof_(R), 18.03.2006, 08:58
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 18.03.2006, 20:17
Nie zapędzajcie się za daleko - Krzysztof_(R), 19.03.2006, 19:06
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 20.03.2006, 17:30
Nie zapędzajcie się za daleko - Krzysztof_(R), 22.03.2006, 00:32
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 22.03.2006, 05:42
Nie zapędzajcie się za daleko - Krzysztof_(R), 22.03.2006, 15:52
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 22.03.2006, 17:07
Nie zapędzajcie się za daleko - Krzysztof_(R), 22.03.2006, 20:43
Nie zapędzajcie się za daleko - gość, 22.03.2006, 21:11
Nie zapędzajcie się za daleko - m(R), 20.03.2006, 02:31
Nie zapędzajcie się za daleko - Krzysztof_(R), 20.03.2006, 05:38
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - argonath(R), 17.03.2006, 19:57
Ochrona danych osobowych - Darek(R), 17.03.2006, 20:45
W co wierzą Chefsibianie - teologia, motywy przynależności - Andrzej(R), 18.03.2006, 01:54
Dialog - Amen(R), 18.03.2006, 05:39
Dialog - Darek(R), 18.03.2006, 14:08
Dialog - Szary człowiek z ulicy, 20.03.2006, 15:46
Dialog - Darek(R), 20.03.2006, 20:38
Dialog - Szary człowiek z ulicy, 20.03.2006, 21:21
Badajmy też nasze serca - Mól Książkowy, 18.03.2006, 15:03
Badajmy też nasze serca - Darek(R), 18.03.2006, 16:20
Badajmy też nasze serca - Mól Ksiązkowy, 18.03.2006, 16:42
Badajmy też nasze serca - Iwona(R), 18.03.2006, 18:35
Badajmy też nasze serca - Mól książkowy, 18.03.2006, 18:55
Rada - anuszka(R), 19.03.2006, 03:09
Rada - Darek(R), 19.03.2006, 03:50
Pytanie - Ciekawska, 19.03.2006, 04:11
Pytanie - Darek(R), 19.03.2006, 04:35
Pytanie - Szary człowiek z ulicy, 20.03.2006, 19:16
Pytanie - Informator, 20.03.2006, 19:40
Pytanie - Szary człowiek z ulicy, 20.03.2006, 21:25
Rada - anuszka(R), 19.03.2006, 04:56
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Agnieszka, 19.03.2006, 05:40
też mi wstyd - Aneta B, 19.03.2006, 06:22
też mi wstyd??? - Bernadetta(R), 19.03.2006, 16:29
co myślę - Aneta B, 20.03.2006, 04:27
co myślę - Obcy, 20.03.2006, 05:49
Moje obserwacje - anuszka(R), 19.03.2006, 18:17
Moje obserwacje - Darek(R), 20.03.2006, 03:31
Moje obserwacje - niedzielny katolik, 20.03.2006, 03:38
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 06:25
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 06:43
Moje obserwacje - Darek(R), 20.03.2006, 14:27
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 15:01
Moje obserwacje - Darek(R), 20.03.2006, 15:19
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 15:38
Moje obserwacje - Iwona(R), 20.03.2006, 15:34
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 15:40
Moje obserwacje - Iwona(R), 20.03.2006, 15:46
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 16:15
Moje obserwacje - Iwona(R), 20.03.2006, 16:43
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 19:33
Moje obserwacje - Nieśmiały, 20.03.2006, 22:24
Moje obserwacje - Iwona(R), 21.03.2006, 21:59
Moje obserwacje - Iwona(R), 20.03.2006, 22:26
Moje obserwacje - anuszka(R), 21.03.2006, 02:58
Moje obserwacje - Iwona(R), 21.03.2006, 04:13
Moje obserwacje - anuszka(R), 21.03.2006, 06:12
Moje obserwacje - Iwona(R), 21.03.2006, 14:57
Moje obserwacje - anuszka(R), 21.03.2006, 15:33
Moje obserwacje - Iwona(R), 21.03.2006, 16:04
Moje obserwacje - Iwona(R), 21.03.2006, 22:03
Moje obserwacje - anuszka(R), 20.03.2006, 15:31
kilka słów - margaret87, 24.03.2006, 04:56
Sprawa Chefsiby i "Guru z Ursynowa" nabiera tempa - Andrzej(R), 22.03.2006, 17:56
Hej! Otwórzcie oczy! - Czytak, 22.03.2006, 18:55
Hej! Otwórzcie oczy! - anuszka(R), 22.03.2006, 20:47
Hej! trzymaj się faktów! - M., 22.03.2006, 21:10
Trzymam się faktów! - Czytak, 22.03.2006, 22:24
Hej! Otwórzcie oczy! - gość, 22.03.2006, 21:26
Sprawa Chefsiby i "Guru z Ursynowa" nabiera tempa - anuszka(R), 22.03.2006, 20:56
Sprawa Chefsiby i "Guru z Ursynowa" nabiera tempa - anuszka(R), 22.03.2006, 21:02
Rozmowa z p. Weiglem i przełożeni - Darek(R), 22.03.2006, 22:52
Rozmowa z p. Weiglem i przełożeni - krzycho, 22.03.2006, 23:57
Rozmowa z p. Weiglem i przełożeni - Darek(R), 23.03.2006, 01:28
Rozmowa z p. Weiglem i przełożeni - ...., 23.03.2006, 04:20
Rozmowa z p. Weiglem i przełożeni - Piotr, 23.03.2006, 17:12
Dramat Jacka Weigla: plan ekspansji protestanckiej zagrożony - Andrzej(R), 23.03.2006, 18:01
Dramat Jacka Weigla: plan ekspansji protestanckiej zagrożony - anuszka(R), 23.03.2006, 21:39
Dramat Jacka Weigla: plan ekspansji protestanckiej zagrożony - krzycho, 23.03.2006, 23:18
:-/ - anuszka(R), 23.03.2006, 23:22
Kto wspiera stowarzyszenie p. Weigla? - Darek(R), 24.03.2006, 04:46
Kto wspiera stowarzyszenie p. Weigla? - MM, 24.03.2006, 05:41
Kto wspiera stowarzyszenie p. Weigla? - YAB, 24.03.2006, 15:29
Fundamentalizm szkół chrześcijańskich ACSI - Darek(R), 24.03.2006, 15:54
Fundamentalizm szkół chrześcijańskich ACSI - MJ, 24.03.2006, 18:49
Moja refleksja - czlonek wspolnoty, 24.03.2006, 20:54
Fundamentalizm szkół chrześcijańskich ACSI - Gamaliel, 24.03.2006, 19:16
Fundamentalizm szkół chrześcijańskich ACSI - Gamaliel 2, 25.03.2006, 00:44
Obowiązkowo dla Darka, Andrzeja i Gościa - MJ, 24.03.2006, 19:19
Obowiązkowo dla Darka, Andrzeja i Gościa - Krzysztof_(R), 25.03.2006, 05:20
Fundamentalizm szkół chrześcijańskich ACSI - margaret87, 25.03.2006, 05:04
Kto wspiera stowarzyszenie p. Weigla? - krzycho, 24.03.2006, 17:37
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - YAB, 25.03.2006, 00:17
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Andrzej(R), 25.03.2006, 00:32
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - ojciec, 25.03.2006, 03:04
Bez komentarza - Darek(R), 27.03.2006, 04:35
Bez komentarza - Tek de Cart(R), 27.03.2006, 05:06
Bez komentarza - Ciekawska, 27.03.2006, 05:12
Bez komentarza - Darek(R), 27.03.2006, 06:54
Bez komentarza - YAB, 27.03.2006, 17:45
Bez komentarza - Obcy, 27.03.2006, 18:12
Bez komentarza - YAB, 27.03.2006, 18:23
Bez komentarza - gość(R), 27.03.2006, 19:09
Bez komentarza - YAB, 27.03.2006, 20:27
Bez komentarza - gość(R), 27.03.2006, 20:48
Bez komentarza - eliza, 27.03.2006, 21:16
Bez komentarza - gość(R), 27.03.2006, 22:00
Bez komentarza - YAB, 27.03.2006, 22:39
Bez komentarza - gość(R), 27.03.2006, 23:55
Bez komentarza - YAB, 28.03.2006, 01:12
Bez komentarza - Darek(R), 27.03.2006, 19:09
Bez komentarza - YAB, 27.03.2006, 20:08
Bez komentarza - Darek(R), 27.03.2006, 21:00
Bez komentarza - YAB, 27.03.2006, 22:58
Bez komentarza - gość(R), 28.03.2006, 00:04
Bez komentarza - Darek(R), 28.03.2006, 00:27
Znkający post... - Szczepan, 28.03.2006, 01:05
Znkający post... - Darek(R), 28.03.2006, 01:26
Znkający post... - Szczepan, 28.03.2006, 01:50
Bez komentarza - YAB, 28.03.2006, 01:22
Bez komentarza - YAB, 28.03.2006, 00:51
nie takie anonimowe.... - Tek de Cart(R), 28.03.2006, 06:41
nie takie anonimowe.... - YAB, 28.03.2006, 16:55
Tonący brzytwy się chwyta - Darek(R), 28.03.2006, 18:06
Tonący brzytwy się chwyta - YAB, 28.03.2006, 18:34
Tonący brzytwy się chwyta - gość(R), 28.03.2006, 20:23
Tonący brzytwy się chwyta - YAB, 28.03.2006, 20:36
nie takie anonimowe.... - gość(R), 28.03.2006, 20:33
nie takie anonimowe.... - YAB, 28.03.2006, 20:47
nie takie anonimowe.... - Astor, 18.05.2006, 19:35
nie takie anonimowe.... - Malgorzata, 18.05.2006, 21:47
Bez komentarza - Malgorzata, 28.03.2006, 08:28
Sprawa Chefsiby i J. Weigla będzie doprowadzona do końca - Andrzej(R), 28.03.2006, 09:03
Pytanie do wszystkich, poza jezuitami - krzycho, 28.03.2006, 16:58
Sprawa Chefsiby i J. Weigla będzie doprowadzona do końca - Aneta B, 29.03.2006, 00:34
Pytanie do Anety - Iwona(R), 29.03.2006, 15:33
dla Iwony - Aneta B, 30.03.2006, 04:02
dla Anety - Iwona(R), 30.03.2006, 08:14
dla Iwony - Aneta B, 31.03.2006, 03:35
dla Anety - Iwona(R), 31.03.2006, 08:09
Bez komentarza - YAB, 28.03.2006, 20:30
Bez komentarza - Malgorzata, 28.03.2006, 21:44
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - franio, 29.03.2006, 07:14
Chefsiba - antidotum na "martwe i bezpłodne kościoły kat." - Darek(R), 30.03.2006, 18:18
Chefsiba - antidotum na "martwe i bezpłodne kościoły kat." - Malgorzata, 30.03.2006, 18:47
Chefsiba - antidotum na "martwe i bezpłodne kościoły kat." - britt-mari, 31.03.2006, 03:10
Chefsiba - antidotum na "martwe i bezpłodne kościoły kat." - gość(R), 31.03.2006, 03:28
"martwe i bezpłodne kościoły kat." - wanda, 31.03.2006, 12:12
Nasze obecne działania w sprawie Chefsiby, p. Weigla i ACSI - Andrzej(R), 31.03.2006, 06:06
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Piotr, 01.04.2006, 21:46
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - gość(R), 02.04.2006, 19:16
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Aneta B, 03.04.2006, 03:39
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - Krzysztof_(R), 03.04.2006, 04:43
techniczna sprawa - uzytkownicy - Tek de Cart(R), 03.04.2006, 05:22
techniczna sprawa - uzytkownicy - Krzysztof_(R), 03.04.2006, 05:41
Guru z Ursynowa, czyli jak skutecznie manipulować katolikami - gość(R), 03.04.2006, 16:24
tak sie rodzi plotka ... - Tek de Cart(R), 03.04.2006, 16:47
tak sie rodzi plotka ... - gość(R), 03.04.2006, 17:10
skąd wzięła sie dyskryminacja i opluwanie - kasia, 03.04.2006, 22:37
skąd wzięła sie dyskryminacja i opluwanie - gość(R), 03.04.2006, 22:57
skąd wzięła sie dyskryminacja i opluwanie - ... czyli M, 04.04.2006, 03:54
PS apropos Wilkersona - ... czyli M, 04.04.2006, 04:10
PS apropos Wilkersona - Aneta B, 04.04.2006, 08:58
PS apropos Wilkersona - Góral, 04.04.2006, 13:41
PS apropos Wilkersona - gość(R), 04.04.2006, 18:14
PS apropos Wilkersona - Warszawiak, 05.04.2006, 05:54
PS apropos Wilkersona - gość(R), 05.04.2006, 16:27
do Kasi - Aneta B, 03.04.2006, 23:28
do Kasi - kasia, 04.04.2006, 18:34
Czy p. Weigl wyrzekł się oficjalnie wiary katolickiej? - Darek(R), 04.04.2006, 16:59
Czy p. Weigl wyrzekł się oficjalnie wiary katolickiej? - mamusia muminka, 06.04.2006, 04:50
Czy rozwiązać wspólnotę.? - Aneta B, 06.04.2006, 06:52
Czy rozwiązać wspólnotę.? - kasia, 06.04.2006, 19:10
Do Kasi - Aneta B, 06.04.2006, 23:33
Do Anety B. - wanda, 07.04.2006, 13:53
Czy rozwiązać wspólnotę.? - Dziadek Muminka, 06.04.2006, 19:20
Czy rozwiązać wspólnotę.? - Migotka, 06.04.2006, 20:06
Czy rozwiązać wspólnotę.? - Emma, 06.04.2006, 21:02
Czy rozwiązać wspólnotę.? - Dziadek Muminka, 06.04.2006, 21:54
Jacek Weigl żyje!!! - wietrzny włóczęga, 07.04.2006, 02:56
Jacek Weigl żyje!!! - Mimbla, 07.04.2006, 04:41
Jacek Weigl żyje!!! - wietrzy włóczęga, 08.04.2006, 01:14
Jacek Weigl żyje!!! - Filifionka, 08.04.2006, 04:13
Czy p. Weigl wyrzekł się oficjalnie wiary katolickiej? - Ania, 07.04.2006, 04:40
Czy p. Weigl wyrzekł się oficjalnie wiary katolickiej? - gość(R), 07.04.2006, 17:39
Ciekawostka - Czytak, 07.04.2006, 19:00
Ciekawostka - gość(R), 07.04.2006, 19:43
Ciekawostka - Czytak, 07.04.2006, 20:31
Ciekawostka - gość(R), 07.04.2006, 20:52
Ciekawostka - Czytak, 07.04.2006, 21:15
Ciekawostka - gość(R), 07.04.2006, 22:59
Ciekawostka - ?, 07.04.2006, 23:27
Ciekawostka - gość(R), 07.04.2006, 23:34
Ciekawostka - Aneta B, 08.04.2006, 01:29
Ciekawostka - ... czyli M, 07.04.2006, 21:24
Ciekawostka - YAB, 07.04.2006, 21:42
Ciekawostka - gość(R), 07.04.2006, 23:18
Ewangelikalni katolicy - YAB, 08.04.2006, 00:31
Ewangelikalni katolicy - gość(R), 08.04.2006, 01:11
Ewangelikalni katolicy - ...?, 08.04.2006, 05:15
Ewangelikalni katolicy - gość(R), 09.04.2006, 02:18
Wątek będzie zawieszony na czas Wielkiego Tygodnia - Andrzej(R), 08.04.2006, 04:46
Wątek będzie zawieszony na czas Wielkiego Tygodnia - Czarro, 20.04.2006, 06:46
Wątek będzie zawieszony na czas Wielkiego Tygodnia - Hejho, 20.04.2006, 17:59
Biskupia "komisja śledcza" w/s Chefsiby i p. Weigla? - Andrzej(R), 20.04.2006, 20:33
... - YAB, 21.04.2006, 16:55
... - Fidelis, 21.04.2006, 23:16
... - szkoda..., 22.04.2006, 08:05
... - Fidelis, 22.04.2006, 12:32
... - pani z warzywniaka, 22.04.2006, 17:24
... - szkoda..., 22.04.2006, 17:30
... - Fidelis, 22.04.2006, 19:30
... - kermit, 22.04.2006, 20:27
... - szkoda..., 22.04.2006, 20:48
... - Dziadek Muminka, 26.04.2006, 18:42
... - Dziadek Muminka, 26.04.2006, 18:36
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - Andrzej(R), 21.04.2006, 20:11
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - Goździkowa, 22.04.2006, 04:51
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - Malgorzata, 22.04.2006, 05:56
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - szkoda..., 22.04.2006, 07:54
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - Goździkowa, 22.04.2006, 17:21
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - tylda, 26.04.2006, 03:35
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - matejanka, 26.04.2006, 03:48
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - szkoda..., 26.04.2006, 06:52
Dlaczego biskupi warszawscy będą działać szybko i efektywnie - Darek(R), 26.04.2006, 13:57
W sprawie wspólnoty Chefsiba - Katarzyna, 26.07.2007, 14:06
Wątek "Guru z Ursynowa" już otwarty - Andrzej(R), 05.05.2006, 23:16
Komisja Biskupia w sprawie wspólnoty Chefsiba - Darek(R), 16.05.2006, 20:30
W sprawie wspólnoty Chefsiba - Katarzyna, 26.07.2007, 14:03
w sprawie wspólnoty Chefsiba - katarzyna, 30.07.2007, 12:17

Forum Tezeusza | Kontakt do Admina | Regulamin | Objanienia | Archiwum »
mamy 11608 Postw w 1244 Wtkach, 686 Uczestnikw, obecnie 21 Online (0 bywalcw i 21 goci)
powered by  RSS-Feed  ^