| Imieniny: |  Tezeusz on Facebook

Forum Tezeusza

Indeks

Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - sygnatariusze (Apele)

napisany przez Andrzej(R) HomePage E-mail, Kasinka Mała (Beskid Wyspowy, 06.09.2006, 02:44
(zmieniony przez Andrzej dnia 14.09.2006 o godz. 17:49)

Otrzymałem właśnie Apel od ks. Tadeusza Zaleskiego z prośbą o zamieszczenie w Tezeuszu. Obaj podpisujemy się pod tym listem. Zachęcam Was do przesyłania swego poparcia na podany w Apelu adres:

list2006@onet.eu

*****

Szanowni Państwo!

Krakowskie środowiska intelektualne i opozycyjne zainicjowały akcję zbierania podpisów pod listem w obronie historyków IPN i "Arcanów". Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy, ewentualnie przesłanie dalej treści listu osobom znanym. Odpowiedź na adres list2006@onet.eu, iż wyraża się poparcie dla treści listu oznacza dla nas formalne złożenie pod nim podpisu. Prosimy również o bardzo krótką informację jaką podać obok nazwiska a dotyczącą działalności opozycyjnej, tytułu naukowego, sprawowanych funkcji itp.


W obronie prawa do pamięci i prawdy !

W ostatnich dniach, w rozmaitych wypowiedziach publicznych, pojawiły się opinie, które dyskredytują rzetelne prace naukowe nad historią PRL.
Postuluje się "ścisłą kontrolę" akt Instytutu Pamięci Narodowej, co oznacza ograniczenie do nich dostępu opinii publicznej. Merytoryczną dyskusję zastępuję się inwektywami wobec historyków. Przewrotnie przywołuje się przy tym wartości przyświecające Polakom walczącym z komunizmem.
Historii opozycji antykomunistycznej i "Solidarności" nie mogą zaszkodzić ani naukowe badania źródeł, ani wynikającej z nich poszerzanie wiedzy o przeszłości. Dzieje antytotalitarnego oporu są własnością milionów Polaków, a nie jednej, towarzyskiej czy politycznej koterii, uzurpującej sobie prawo do decydowania, które wątki narodowej przeszłości należy upowszechniać, a które
przemilczać.

Naszym obywatelskim obowiązkiem jest stanąć w obronie prawa do pamięci i prawdy, prawa do poznawania własnej historii, prawa do wyciągania z niej wniosków, byśmy mogli lepiej budować swoje życie i życie społeczne naszego kraju.

Stanisław Markowski - artysta fotografik, autor muzyki do hymnu "Solidarności"
Adam Macedoński - artysta plastyk, założyciel "Instytutu Katyńskiego" w Polsce w 1978 roku

Kraków, wrzesień 2006

Lista sygnatariuszy listu w obronie Instytutu Pamięci Narodowej i dwumiesięcznika "Arcana" do 5 września 2006 roku - wciąż trwa akcja zbierania podpisów.

Piotr Augustynek, operator, producent telewizyjny.

Maciej Beiersdorf, dyrektor Muzeum Historii Fotografii, Kraków.

Piotr Bąk, współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego 1980-1989, burmistrz Zakopanego.

Dr hab. Włodzimierz Bernacki, historyk myśli politycznej, politolog, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Dr Leszek Biały, Warszawa.

Jerzy Biernacki, niezależny publicysta.

Piotr Błaszkowski,

Ryszard Bocian, działacz KPN, Kraków.

Teresa Bochwic, dziennikarz, Warszawa.

Dorota Boreczek, więzień okresu stalinowskiego, Bytom.

Krystian Brodacki, dziennikarz, Kraków

Adam Borowski, współzałożyciel i działacz MRK (Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności"), Warszawa.

Prof. Zbigniew Chłap, założyciel i działacz NSZZ "Solidarność" Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego, Kraków

Marek Jan Chodakiewicz, historyk, USA.

Jadwiga Chmielowska, dziennikarz, pracownik naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej.

Prof. Marek Czachor, Politechnika Gdańska, fizyk teoretyk, w sierpniu 1980 sygnatariusz deklaracji założycielskiej NZS, działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny.

Magdalena Czachor, polonista, w sierpniu 1980 przedstawiciel MKS w Stoczni Gdańskiej, więzień polityczny.

Alina Czerniakowska, autorka filmów dokumentalnych, Warszawa.

Andrzej M. Czyżewski, doradca prawny oddziałowego Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ "Solidarność" w Kwidzyniu i Malborku, pełnomocnik Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ "Solidarność", czł. Rady Narodowej RP w Londynie, powołany decyzją z 12 IV 1986 r., Hamburg, Niemcy.

Janusz Dakowicz

Barbara Cholewa- Dakowicz

Artur Dmochowski, dziennikarz, historyk.

Prof. zwyczajny dr. hab. Mirosław Dakowski, Warszawa.

Ewa Dałkowska, aktorka, Warszawa.

Dr Wojciech Drelicharz, adiunkt w Instytucie Historii UJ

Prof. Maria Dzielska, Instytut Historii UJ, Kraków.

Lech Dziewulski, artysta plastyk, działacz "Solidarność", Kraków.

Prof. Piotr Franaszek, dyrektor Instytutu Historii UJ, Kraków.

Andrzej Garapich, biolog, b. działacz NZS, Kraków.

Prof. Tomasz Gąsowski, Instytut Historii UJ, prezes Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków.

Mieczysław Gil, współzałożyciel i działacz "Solidarności" w Nowej Hucie, przewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Krakowie, poseł na Sejm RP.

Stanisław Gil, czł. władz "Solidarności" w Olkuszu 1980-1981, w stanie wojennym czł. RKK.

Szymon Goździk,

Władysław Grodecki  kartograf, podróżnik, Kraków


Andrzej Hardek, Radio Pomost, Supprise, Arizona, USA.

Piotr Hlebowicz, działacz polonijny, czł. Solidarności Walczącej, współtwórca Wydziału Wschodniego SW, czł. Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie.

Walter Hofman, red. nacz. internetowej witryny "LiterAkcja" USA.

Wacław Holewiński, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa.

Jacek Jagiełka, przewodniczący zarządu MKZ Katowice NSZZ "Solidarność" 1980-1981.

Tadeusz Jaskólski, więzień polityczny 1985-1987 Bydgoszcz, Sydney, Australia.

Krystyna Juchniewicz-Misiak, Australia.

Jacek Karnowski, dziennikarz, Wiadomości TVP

Ryszard Kapuściński, Klub Gazety Polskiej.

Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Patriotycznego.

Ewa Kaźmierska, Warszawa

Jacek Klaś, koordynator australijskiej grupy emigracyjnej, Australia.

Danuta Kędzierska-Sadowska, działaczka opozycji antykomunistycznej od 1978 roku, Gdańsk.

Krzysztof Kłopotowski,

Rafał Kobylański,

Krzysztof Koehler, poeta, historyk literatury.

Mirosław Kokoszkiewicz, publicysta, Częstochowa.

Mgr inż. Tadeusz Koliński, Gdynia.

Piotr Jan Kopiński, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genoterapii, Collegium Medicum UMK, Toruń.

Prof. Jacek Koronacki, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji, Warszawa.

Jan Ludwik Koss.

Grzegorz Andrzej Kozłowski, robotnik, uczestnik opozycji antykomunistycznej, 1982-1989; aresztowany 1982; uczestnik m.in. Trójmiejskiej PMW, WiP, LDPN; uczestnik strajku sierpniowego 1988 w GSR im. Józefa Piłsudskiego; Gdańsk

Jan Krusiński, szef Radia Solidarności Walczącej, Wrocław.


Ewa Kubasiewicz-Houee, polonistka, czł. władz Solidarności Walczącej, w stanie wojennym skazana na 10 lat więzienia,

Dr Janusz Kutyba, przewodniczący NSZZ "Solidarność" AM i PSK w Krakowie 1980-1989

Zenon Kwoka, politolog, Gdańsk.

Tomasz Lenczewski, Warszawa.

Tomasz Liese, były działacz Akcji Na Rzecz Kościoła w RiTV 1979-1981.

Mieczysław Łaba, robotnik, działacz "Solidarności" z Sokołowa Podlaskiego 1980-1989.

Hanna Łukowska-Karniej, działaczka i członek Rady Programowej Solidarności Walczącej, Wrocław.

Paweł Łuczyński, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 
Adam Macedoński, artysta plastyk, założyciel Instytutu Katyńskiego w Polsce w 1978 r., Kraków.

Ryszard Majdzik, działacz opozycji antykomunistycznej, Kraków.

Robert Majka, radny miasta Przemyśla.

Marcin Mamoń, dziennikarz, reżyser filmowy.

Wojciech Marchewczyk, założyciel i wydawca "Hutnika" oraz Biblioteki Obserwatora Wojennego, więzień polityczny, Kraków

Bartłomiej Marianowski, uczeń LO, Sosnowiec.

Aleksander Markowski, artysta malarz, Częstochowa.

Stanisław Markowski, artysta fotografik, autor słów do hymnu "Solidarności", Kraków.

o. Krzysztof Mądel, jezuita, teolog, publicysta, Kraków.

Kazimierz Michalczyk, czł. Krajowej Komisji Historycznej "pierwszej" "Solidarności", Berlin, Niemcy.

Tomasz Miernowski, producent filmowy, Warszawa.

Dr Paweł Milcarek, red. "Christianitas", Brwinów k. Warszawy.

Andrzej Miszk, jezuita, absolwent filozofii UJ, w latach 80-tych działacz Ruchu "Wolność i Pokój", więzień polityczny , red. naczelny portalu www.tezeusz.pl , Kraków.


Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny, publicystka, Kraków.

Dr Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, Wrocław.


Piotr Naimski, współzałożyciel KOR, Warszawa.

Prof. Barbara Niemiec, działaczka małopolskiej "Solidarności", UJ.

Mecenas Jan Olszewski, obrońca w procesach politycznych, premier RP w latach 1991-1992.

Piotr Opozda, nauczyciel historii; działacz niepodległościowy, w latach 80. więzień polityczny.

Krzysztof Owczarek, współzałożyciel Solidarności w NZPS w Nowym Targu, 1980-1989.

Stanisław Palczewski, ZWMP-WiS, ROPCiO, KPN, POKiN, Kraków

Janusz Pawłowski, Warszawa.

Red. Marek Popowicz-Watra.

Krystyna Popowicz-Watra.

Prof. Jan Prokop, historyk literatury i idei, Akademia Pedagogiczna, Kraków.

Piotr Rachtan, dziennikarz, Warszawa.

Wojciech Reszczyński, dziennikarz, Warszawa.

Dobrosław Rodziewicz, publicysta, współautor radiowego
cyklu dokumentalnego "Prawo i Pamięć", w latach 1980-81 uczestnik
inicjatywy "Radio NZS", prezes zarządu "Radia Kraków" SA.

Adama Roliński, bibliotekarz, bibliograf i badacz "drugiego obiegu", Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Biblioteka Jagiellońska, Kraków.

Zbigniew Rutkowski, red. Naczelny "Wolna Polska", Poznań.

Mirosław Rymar, koordynator Ruchu Rodaków - mieszkańców świata, Brisbane.
Zbigniew Rzeźnik

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan "Solidarności".

Paweł Sabuda, działacz opozycji niepodległościowej w latach 80.

Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Warszawa.

Anna Shen, Tajwan.

Jacek Smagowicz, działacz opozycji, członek KK "Solidarności".

Dr Janusz Smołucha, Instytut Historii UJ, Kraków

Prof. Stefan Sokołowski, Wydział Chemii UMCS, Lublin.

Jacek Sommer, "Wolny Związkowiec" Mittal Steel Poland SA.

Słowik Andrzej, działacz NSZZ "Solidarność", Łódź

Andrzej Stawiarski, dziennikarz, prezes oddziału krakowskiego SDP.

Renata Ster, Klub Gazety Polskiej.

Dr Jarosław Stolicki, Instytut Historii UJ, Kraków

Tomasz Strzyżewski, w 1977 roku wywiózł z PRL tajne instrukcje cenzury komunistycznej, opublikowane jako "Czarna księga cenzury"; od końca lat 70. i w 1. poł. lat 80. prowadził Biuro Informacyjne KPN w Szwecji, łącznik między kierownictwem KPN a RWE; czł. Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Dr Joanna Szarkowa, historyk, Kraków.

Piotr Szczepanik, piosenkarz.

Andrzej Szkaradek, współzałożyciel i działacz małopolskiej "Solidarności" 1980-2006.

Józef Szyler, Mielec.

Mgr inż. Jerzy Tatol, Radom.

Ryszard Techmański, Sydney.

Tomasz Triebel, uczeń LO, Sosnowiec.

Jacek Trznadel, poeta, historyk literatury.

Konrad Turzyński, Toruń,

Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Gdańsk.

Grażyna Walendziak, red. "Akcentu Polskiego" w Melbourne.

Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współzałożycielka NSZZ "Solidarność".

Dr Anna Waśko, Instytut Historii UJ, Kraków

Maciej Wąż, działacz "Solidarności" z Sokołowa Podlaskiego 1980-1981.

Leonardas Wilkas, tłumacz, Kraków.

Paweł Witkowski, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności 1977-1980, Krakó

Wojciech Wiśniewski, dziennikarz i publicysta, były podziemny wydawca, więzień, polityczny w stanie wojennym, autor bibliografii drugiego obiegu, Kraków.

Marcin Wolski, pisarz.

Jerzy Zacharko, współzałożyciel NSZZ "Solidarność" w Zakopanem 1980-1989.

Bogdan Zalewski, dziennikarz.

Jerzy Zalewski, reżyser filmowy, Warszawa.

Tadeusz Ziegler, inżynier metalurg, Melbourne, Australia.

Marek Zieliński, Warszawa.

Marek Zieliński, krytyk literacki, Warszawa.

Prof. Zofia Zielińska, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Artur Zawisza, poseł PiS do Sejmu RP.

Konrad Brożek, działacz opozycyjny lat 80.

Dr Rafał Żebrowski, historyk, Warszawa.

Wiktor A. Zółciński, Radio Pomost, Phoenix, Arizona, USA.

Waldemar Żyszkiewicz, publicysta "Tygodnika Solidarność".

---
[image]

Pozdrawiam serdecznie,

Andrzej Miszk

Zamknity wtek
 


Peny Wtek:

Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - sygnatariusze - Andrzej(R), 06.09.2006, 02:44 (Apele)
Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - Zbyszek, 06.09.2006, 05:31
Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - Andrzej(R), 06.09.2006, 05:39
Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - Zbyszek, 06.09.2006, 05:55
Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - Andrzej(R), 06.09.2006, 06:03
Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy - sygnatariusze - Dominik Guzik, historyk, doktorant UJ, 08.09.2006, 00:22

Forum Tezeusza | Kontakt do Admina | Regulamin | Objanienia | Archiwum »
mamy 11608 Postw w 1244 Wtkach, 686 Uczestnikw, obecnie 23 Online (0 bywalcw i 23 goci)
powered by  RSS-Feed  ^