| Imieniny: |  Tezeusz on Facebook

Forum Tezeusza

Indeks
Bernadetta(R)

E-mail

Ryglice,
31.10.2007,
21:16
(zmieniony przez admin
dnia 31.10.2007 o godz. 22:29)
 

Do Uczestników Forum Tezeusza (Redakcja Tezeusza)

Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza!

Bardzo nas cieszy Wasza duża aktywność na Forum i różnorodność dyskusji, zwłaszcza na tematy religijne. Ponieważ od pewnego czasu na Forum pojawiają się pytania, czy portal Tezeusz jest katolicki, jeśli np. na jego Forum dyskutują protestanci, chcielibyśmy pokrótce przedstawić nasze rozumienie tej sprawy.

"Tezeusz jest portalem dla osób zainteresowanych problematyką religijną, kulturalną i społeczną. Zwracamy się jednak szczególnie ku katolikom i innym chrześcijanom, którzy pragną pogłębiania swej wiary, by móc pełniej żyć Ewangelią i owocniej świadczyć o Chrystusie w dzisiejszym pluralistycznym świecie.

Wierzymy bowiem, że Jezus Chrystus jest źródłem sensu życia i zbawienia, a Kościół katolicki wspólnotą wiernych, powołaną do dawania świadectwa Bożej i ludzkiej miłości. Promujemy katolicyzm czerpiący z bogatej tradycji Kościoła, zdolny do twórczej obecności we wszystkich dziedzinach życia osobistego i publicznego oraz nie lękający się wyzwań współczesności."(Z Misji portalu)

Portal Tezeusz jest katolicki, w tym sensie, że katolikami jest większość członków Redakcji, autorami większości tekstów zamieszczanych w portalu są również katolicy, przypuszczamy też, że większość czytelników Tezeusza to katolicy. W portalu są zamieszczane również teksty autorów innych wyznań chrześcijańskich, innych religii czy niewierzących lub agnostyków. W Tezeuszu zwykle lepiej odnajdą się ci katolicy, dla których istotną częścią religijnej postawy jest otwartość na dialog z osobami innych chrześcijańskich wyznań i światopoglądów. Nie jesteśmy katolicką parafią, salką katechetyczną czy jedynie słuszną rozgłośnią, do której wstępu nie mają osoby nie podzielające katolickiej wizji Boga, człowieka i świata. Przeciwnie, uważamy, że pełną tożsamość katolicką zdobywa się poprzez umiejętność przebywania i głębokiego komunikowania z innymi w świecie z natury pluralistycznym.

W podtytule portalu widnieje napis: "Chrześcijanie w świecie". Oznacza to, że Tezeusz jest ukierunkowany na ekumeniczny dialog również z innym chrześcijanami, z którymi katolików z istoty rzeczy więcej łączy niż dzieli. Jezus Chrystus nie jest własnością żadnego z wyznań chrześcijańskich. Dla każdego chrześcijanina życie, wiara i świat są wyzwaniem i tajemniczą przygodą.

Dyskutować na Forum Tezeusza może każdy bez względu na wyznanie czy poglądy, jeśli tylko przestrzega Regulaminu Forum i opowiada mu ogólny klimat portalu, którego podstawowe idee wyrażone są w Misji. Tezeusz jest stroną, która świadomie otwarta jest na dialog ludzi różnych wyznań chrześcijańskich i pozachrześcijańskich, jak też agnostyków i niewierzących. Dyskusje na Forum nie są moderowane czy kontrolowane przez Redakcję pod kątem wierności doktrynie katolickiej: każdy ma prawo wyrażać takie opinie i poglądy jakie posiada, jeśli tylko w sposób kulturalny i merytoryczny potrafi je prezentować i prowadzić dialog z innymi uczestnikami Forum.

Nie jesteśmy zwolennikami tzw. natrętnego czy niejawnego nawracania na jakąkolwiek wiarę, czy to katolicką, protestancką czy inną. Dojrzały katolik potrafi mądrze i z odwagą dawać świadectwo swej wiary, a możliwość dyskusji i polemiki z osobami innych wyznań chrześcijańskich czy światopoglądów może być doskonała okazją do zarówno ugruntowania swej katolickiej tożsamości, jak też jej pozytywnego pogłębienia o treści obecne w innych wyznaniach.

Jest też zrozumiałe, że w kontekście społeczeństwa polskiego ze zdecydowaną przewagą katolików, protestanci czy agnostycy jako mniejszość są zwykle aktywniejsza stroną wszelkich dyskusji na Forum, nie tylko Tezeusza, ale wszędzie w Sieci, gdzie mają możliwość dyskusji religijnej. Katolicy też niekiedy unikają merytorycznych debat z osobami innych wyznań chrześcijańskich, bo albo nie czują się do nich dobrze przygotowani, albo obawiają się, że dyskusje te mają w jakiś niejawny sposób ich nawrócić, podważyć tożsamość. Warto po prostu rozumieć tę specyfikę, być wrażliwym i delikatnym wobec osób, które są w Polsce światopoglądową mniejszością oraz nie lękać się napięć i ryzyka dialogu. Kluczem do owocnej dyskusji światopoglądowej jest kultura i poziom merytoryczny wypowiedzi, bez względu na prezentowane wyznanie czy światopogląd.

Rozumiemy, że niekiedy niepokój katolików korzystających z Tezeusza i dyskutujących na Forum, może wynikać z braku katolickich "ekspertów", którzy w sytuacjach kontrowersji światopoglądowych dokonywaliby kompetentnej teologicznej oceny, co jest katolickie, a co katolickie nie jest, czyli dawali dobrze uzasadnianą wykładnię doktrynalną i etyczną katolickiej wiary. Wcześniej takimi ekspertami byli jezuici, którzy portal założyli i prowadzili. Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie radzić z prowadzaniem portalu tak jak potrafi. Poza bieżącym utrzymywaniem i redagowaniem strony nie mamy możliwości merytorycznego wkraczania w toczące się na Forum dyskusje, a niekiedy nie nadążamy z usuwaniem agresywnych postów czy dyscyplinowaniem mniej kulturalnych rozmówców. (Przy okazji serdeczna prośba: Jeśli któraś z osób regularnie dyskutujących na Forum chciałaby podjać się współodpowiedzialności za bieżące dbanie o kulturę rozmowy, prosimy skontaktować się z Redakcją w celu omówienia szczegółów ewentualnej współpracy.)

Sprawa ta może ulec już wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy ks. Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego Tezeusza. Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk powróci do prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje, ufamy, że portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej odpowiadał na pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności. Ta oczekiwana przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym równiez w sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum. Redakcja Tezeusza na pewno jednak nie będzie sztucznie wpływać na dyskusje na blogach i forum, pozostawiając je spontaniczności odwiedzających portal rozmówców.

Już dzisiaj zachęcamy Was do pamiętania o wzajemnym szacunku i kulturze wypowiedzi na Forum. W ostatnich tygodniach gorących dyskusji na Forum nie zawsze ten szacunek i kultura były obecne

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dalszych owocnych rozmów na Forum Tezeusza.

Redakcja Tezeusza

---
[image]

Pozdrawiam serdecznie,
Bernadetta

Kazimierz(R)

E-mail

Chełmno,
31.10.2007,
21:25

@ Bernadetta
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza!
>
> Bardzo nas cieszy Wasza duża aktywność na Forum i różnorodność dyskusji,
> zwłaszcza na tematy religijne. Ponieważ od pewnego czasu na Forum
> pojawiają się pytania, czy portal Tezeusz jest katolicki, jeśli np. na
> jego Forum dyskutują protestanci, chcielibyśmy pokrótce przedstawić nasze
> rozumienie tej sprawy.
>
> "Tezeusz jest portalem dla osób zainteresowanych problematyką religijną,
> kulturalną i społeczną. Zwracamy się jednak szczególnie ku katolikom i
> innym chrześcijanom, którzy pragną pogłębiania swej wiary, by móc pełniej
> żyć Ewangelią i owocniej świadczyć o Chrystusie w dzisiejszym
> pluralistycznym świecie.
>
> Wierzymy bowiem, że Jezus Chrystus jest źródłem sensu życia i zbawienia, a
> Kościół katolicki wspólnotą wiernych, powołaną do dawania świadectwa Bożej
> i ludzkiej miłości. Promujemy katolicyzm czerpiący z bogatej tradycji
> Kościoła, zdolny do twórczej obecności we wszystkich dziedzinach życia
> osobistego i publicznego oraz nie lękający się wyzwań
> współczesności."(Z
> Misji portalu)
>
> Portal Tezeusz jest katolicki, w tym sensie, że katolikami jest większość
> członków Redakcji, autorami większości tekstów zamieszczanych w portalu są
> również katolicy, przypuszczamy też, że większość czytelników Tezeusza to
> katolicy. W portalu są zamieszczane również teksty autorów innych wyznań
> chrześcijańskich, innych religii czy niewierzących lub agnostyków. W
> Tezeuszu zwykle lepiej odnajdą się ci katolicy, dla których istotną
> częścią religijnej postawy jest otwartość na dialog z osobami innych
> chrześcijańskich wyznań i światopoglądów. Nie jesteśmy katolicką parafią,
> salką katechetyczną czy jedynie słuszną rozgłośnią, do której wstępu nie
> mają osoby nie podzielające katolickiej wizji Boga, człowieka i świata.
> Przeciwnie, uważamy, że pełną tożsamość katolicką zdobywa się poprzez
> umiejętność przebywania i głębokiego komunikowania z innymi w świecie z
> natury pluralistycznym.
>
> W podtytule portalu widnieje napis: "Chrześcijanie w świecie". Oznacza to,
> że Tezeusz jest ukierunkowany na ekumeniczny dialog również z innym
> chrześcijanami, z którymi katolików z istoty rzeczy więcej łączy niż
> dzieli. Jezus Chrystus nie jest własnością żadnego z wyznań
> chrześcijańskich. Dla każdego chrześcijanina życie, wiara i świat są
> wyzwaniem i tajemniczą przygodą.

Brawo, o to chodziło. Ja także tak rozumiem nasze blogowanie czy bycie na forum.
Zapewne więcej nas łączy niż dzieli drodzy katolicy, tylko nie bójmy się o tym mówić i dzielić się wiarą w Chrystusa.
Pozdrawiam serdecznie KJ

Lysy rabin

E-mail

milówka,
01.11.2007,
11:17

@ Kazimierz
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza!
> >
> > Bardzo nas cieszy Wasza duża aktywność na Forum i różnorodność
> dyskusji,
> > zwłaszcza na tematy religijne. Ponieważ od pewnego czasu na Forum
> > pojawiają się pytania, czy portal Tezeusz jest katolicki, jeśli np. na
> > jego Forum dyskutują protestanci, chcielibyśmy pokrótce przedstawić
> nasze
> > rozumienie tej sprawy.
> >
> > "Tezeusz jest portalem dla osób zainteresowanych problematyką
> religijną,
> > kulturalną i społeczną. Zwracamy się jednak szczególnie ku katolikom i
> > innym chrześcijanom, którzy pragną pogłębiania swej wiary, by móc
> pełniej
> > żyć Ewangelią i owocniej świadczyć o Chrystusie w dzisiejszym
> > pluralistycznym świecie.
> >
> > Wierzymy bowiem, że Jezus Chrystus jest źródłem sensu życia i zbawienia,
> a
> > Kościół katolicki wspólnotą wiernych, powołaną do dawania świadectwa
> Bożej
> > i ludzkiej miłości. Promujemy katolicyzm czerpiący z bogatej tradycji
> > Kościoła, zdolny do twórczej obecności we wszystkich dziedzinach życia
> > osobistego i publicznego oraz nie lękający się wyzwań
> > współczesności."(Z
> > Misji portalu)
> >
> > Portal Tezeusz jest katolicki, w tym sensie, że katolikami jest
> większość
> > członków Redakcji, autorami większości tekstów zamieszczanych w portalu
> są
> > również katolicy, przypuszczamy też, że większość czytelników Tezeusza
> to
> > katolicy. W portalu są zamieszczane również teksty autorów innych
> wyznań
> > chrześcijańskich, innych religii czy niewierzących lub agnostyków. W
> > Tezeuszu zwykle lepiej odnajdą się ci katolicy, dla których istotną
> > częścią religijnej postawy jest otwartość na dialog z osobami innych
> > chrześcijańskich wyznań i światopoglądów. Nie jesteśmy katolicką
> parafią,
> > salką katechetyczną czy jedynie słuszną rozgłośnią, do której wstępu
> nie
> > mają osoby nie podzielające katolickiej wizji Boga, człowieka i świata.
> > Przeciwnie, uważamy, że pełną tożsamość katolicką zdobywa się poprzez
> > umiejętność przebywania i głębokiego komunikowania z innymi w świecie z
> > natury pluralistycznym.
> >
> > W podtytule portalu widnieje napis: "Chrześcijanie w świecie". Oznacza
> to,
> > że Tezeusz jest ukierunkowany na ekumeniczny dialog również z innym
> > chrześcijanami, z którymi katolików z istoty rzeczy więcej łączy niż
> > dzieli. Jezus Chrystus nie jest własnością żadnego z wyznań
> > chrześcijańskich. Dla każdego chrześcijanina życie, wiara i świat są
> > wyzwaniem i tajemniczą przygodą.
>
> Brawo, o to chodziło. Ja także tak rozumiem nasze blogowanie czy bycie na
> forum.
> Zapewne więcej nas łączy niż dzieli drodzy katolicy, tylko nie bójmy się o
> tym mówić i dzielić się wiarą w Chrystusa.
> Pozdrawiam serdecznie KJ

Z okazji Święta Reformacji wszystkim Zielonoświątkowcom którzy z różnych pobudek przeszli z Katolicyzmu na protestantyzm szerdecznie życzę przejrzenia.

Tym zaś którzy to zrobili z niskich pobudek i na siłę przeciągają innych aby siebie usprawiedliwić chcę powiedzieć,że sądzić ich będzie nie Forum Tezeusza ,sąsiedzi,koledzy ze Zboru tylko Ten który naprawdę widzi nasze sumienia czyli Sam Bóg.
Z całego serca życzę Wam abyście tam nie okazali się tym przysłowiowym diabłem który stroi się w ozdobne szaty.

protestant

01.11.2007,
12:31

@ Lysy rabin
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

Pozdrawiam Bernadetto. Dzięki za tytułowy tezeuszowy szacunek i życzę wspólnego z innymi wierzącymi odkrywania tego co najważniejsze. Każdy z nas jest inny, choć czasem może powołać na grupy religijne. Jesteś zwrócona na katolickie kierunki, z których część również popieram. Ja przypominam ze swej strony o kierunku odnowy w duchu Biblii, na tym chcę się znać i wzmacniać, przy czym również nie zależało mi nigdy na przekonywaniu do odejścia kogokolwiek od wspólnoty w jakiej się znajduje, chyba, że sam tego pragnie. Wszyscy się uczymy.

realista

02.11.2007,
00:37

@ Lysy rabin
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> Z całego serca życzę Wam abyście tam nie okazali się tym przysłowiowym
> diabłem który stroi się w ozdobne szaty.

Realnie stwierdze ,ze ty masz pelne prawo nosic to miano i to bez zyczen.

Ewik

E-mail

02.11.2007,
08:06

@ realista
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym da sie z szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni zdaje się nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc...

ktosik 2

02.11.2007,
08:23

@ Ewik
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo
> ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym da sie z
> szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni zdaje się
> nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..

Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba nie ze Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do Rady Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum ekumenicznym.

pozdrowienia.

Ewik

E-mail

02.11.2007,
08:40

@ ktosik 2
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo
> > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym da sie
> z
> > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni zdaje
> się
> > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
>
> Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba nie ze
> Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do Rady
> Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> ekumenicznym.
>
> pozdrowienia.

Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców nie spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej rozumiem słowo "ekumenia".
Pozdrawiam tez.

halst(R)

02.11.2007,
09:03

@ Ewik
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo
> > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym da
> sie
> > z
> > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni
> zdaje
> > się
> > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> >
> > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba nie ze
> > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do Rady
> > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> > ekumenicznym.
> >
> > pozdrowienia.
>
> Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców nie
> spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej rozumiem słowo
> "ekumenia".
> Pozdrawiam tez.

Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w praktyce powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś opinie.Ja nie mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo życzliwych i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne doświadczenia w praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w większości katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest dopiero ekumenia co?

Serdecznie pozdrawiam.Halina

http://ekumenizm.wiara.pl/?grupa=6&art=1131449651&dzi=1043753040

Ewik

02.11.2007,
09:13

@ halst
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo
> > > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym
> da
> > sie
> > > z
> > > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni
> > zdaje
> > > się
> > > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> > >
> > > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba nie
> ze
> > > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do Rady
> > > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> > > ekumenicznym.
> > >
> > > pozdrowienia.
> >
> > Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> > A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców nie
> > spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> > Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej rozumiem
> słowo
> > "ekumenia".
> > Pozdrawiam tez.
>
> Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym
> zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w praktyce
> powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś opinie.Ja nie
> mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo życzliwych
> i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne doświadczenia w
> praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w większości
> katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest dopiero
> ekumenia co?
>
> Serdecznie pozdrawiam.Halina
>
Hej Halinko.Tez pochodza nie tylko z agnostycznej co ateistycznej rodzinki. I tez mam przyjaciół wsród agnostyków. Ale oni sa bardzo pokorni...
Co do powyszych-tak jak pisałam juz na forum- i chodziłam do zboru(króko) i mam w rodzinie eks-zielonych (bez korzeni katolickich) i moja najlepsza przyjaciólka to tez eks-zielonoswiątkowiec i spedziłam na innym forum kilka lat (!) wsrod tych ludzi. Stad moje uprzedzenie-masz rację- z własnych doswiadczen. Uwazam,ze z niektórymi ludźmi nie da rady dyskutowac nie ze wzgledu na innosc pogladów ,ale formy dialogu,ktora niestety nacechowana jest manipulacją.
Co do linku to teorie zawsze tak pieknie wygladają,ale praktyka juz nie...szkoda.
Pozdrawiam.

Ewik

02.11.2007,
09:26

@ Ewik
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

Jeszcze moze dopiszę:nie wiem czemu zarzucanie mi,ze nie wiem nic o ekumenii bo mam cos do zielonoświątkowców... Ja nie mam nic ani przeciwko agnostykom, ani prawosławanym ,ani luteranom, ani anglikanom ani muzułmanom czy żydom itd.
Mam cos przeciwko zielonoswiątkowcom. Osobiscie kierujac sie własnymi doswiadczeniami nie uznaje ich jako chrzescijan.
Rozumiem,ze teraz juz wszystko jasne...
Pozdrawiam.

halst(R)

02.11.2007,
09:35

@ Ewik
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize ,
> mimo
> > > > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym
> > da
> > > sie
> > > > z
> > > > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > > > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > > > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni
> > > zdaje
> > > > się
> > > > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> > > >
> > > > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba
> nie
> > ze
> > > > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do
> Rady
> > > > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> > > > ekumenicznym.
> > > >
> > > > pozdrowienia.
> > >
> > > Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> > > A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców nie
> > > spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> > > Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej rozumiem
> > słowo
> > > "ekumenia".
> > > Pozdrawiam tez.
> >
> > Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym
> > zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w praktyce
> > powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś opinie.Ja
> nie
> > mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo
> życzliwych
> > i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne doświadczenia w
> > praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w większości
> > katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest dopiero
> > ekumenia co?
> >
> > Serdecznie pozdrawiam.Halina
> >
> Hej Halinko.Tez pochodza nie tylko z agnostycznej co ateistycznej
> rodzinki. I tez mam przyjaciół wsród agnostyków. Ale oni sa bardzo
> pokorni...
> Co do powyszych-tak jak pisałam juz na forum- i chodziłam do zboru(króko)
> i mam w rodzinie eks-zielonych (bez korzeni katolickich) i moja najlepsza
> przyjaciólka to tez eks-zielonoswiątkowiec i spedziłam na innym forum
> kilka lat (!) wsrod tych ludzi. Stad moje uprzedzenie-masz rację- z
> własnych doswiadczen. Uwazam,ze z niektórymi ludźmi nie da rady dyskutowac
> nie ze wzgledu na innosc pogladów ,ale formy dialogu,ktora niestety
> nacechowana jest manipulacją.
> Co do linku to teorie zawsze tak pieknie wygladają,ale praktyka juz
> nie...szkoda.
> Pozdrawiam.

Hej Ewo,a ja zachęcam ,żebyś jednak została skoro mamy tyle wspólnego,a agnostycy nie wszyscy są tacy pokorni :-) ale bywają bardzo mądrzy,wyrozumiali dla ludzkich poglądów. Moja mama jest katoliczką i choć sama inaczej rozumiem niektóre Święta-wczoraj byłam z nią wspólnie zapalić znicze.Ja wyrażam swoje poglądy,oni swoje-czasami jest wesoło,czasami temperatura się podnosi,ale jesteśmy kochającą się rodziną.Mój starszy syn też wyrósł na człowieka tolerancyjnego.Chyba ta ekumenia nie taka zła Ewo.Daj jeszcze nam i sobie szansę-nie zniechęcaj się proszę :-)

Ewik

02.11.2007,
10:50

@ halst
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > > > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > > > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize ,
> > mimo
> > > > > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z
> kazdym
> > > da
> > > > sie
> > > > > z
> > > > > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > > > > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > > > > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo
> oni
> > > > zdaje
> > > > > się
> > > > > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> > > > >
> > > > > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba
> > nie
> > > ze
> > > > > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do
> > Rady
> > > > > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> > > > > ekumenicznym.
> > > > >
> > > > > pozdrowienia.
> > > >
> > > > Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> > > > A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców
> nie
> > > > spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> > > > Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej rozumiem
> > > słowo
> > > > "ekumenia".
> > > > Pozdrawiam tez.
> > >
> > > Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym
> > > zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w
> praktyce
> > > powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś opinie.Ja
> > nie
> > > mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo
> > życzliwych
> > > i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne doświadczenia w
> > > praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w większości
> > > katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest
> dopiero
> > > ekumenia co?
> > >
> > > Serdecznie pozdrawiam.Halina
> > >
> > Hej Halinko.Tez pochodza nie tylko z agnostycznej co ateistycznej
> > rodzinki. I tez mam przyjaciół wsród agnostyków. Ale oni sa bardzo
> > pokorni...
> > Co do powyszych-tak jak pisałam juz na forum- i chodziłam do
> zboru(króko)
> > i mam w rodzinie eks-zielonych (bez korzeni katolickich) i moja
> najlepsza
> > przyjaciólka to tez eks-zielonoswiątkowiec i spedziłam na innym forum
> > kilka lat (!) wsrod tych ludzi. Stad moje uprzedzenie-masz rację- z
> > własnych doswiadczen. Uwazam,ze z niektórymi ludźmi nie da rady
> dyskutowac
> > nie ze wzgledu na innosc pogladów ,ale formy dialogu,ktora niestety
> > nacechowana jest manipulacją.
> > Co do linku to teorie zawsze tak pieknie wygladają,ale praktyka juz
> > nie...szkoda.
> > Pozdrawiam.
>
> Hej Ewo,a ja zachęcam ,żebyś jednak została skoro mamy tyle wspólnego,a
> agnostycy nie wszyscy są tacy pokorni :-) ale bywają bardzo
> mądrzy,wyrozumiali dla ludzkich poglądów. Moja mama jest katoliczką i choć
> sama inaczej rozumiem niektóre Święta-wczoraj byłam z nią wspólnie zapalić
> znicze.Ja wyrażam swoje poglądy,oni swoje-czasami jest wesoło,czasami
> temperatura się podnosi,ale jesteśmy kochającą się rodziną.Mój starszy syn
> też wyrósł na człowieka tolerancyjnego.Chyba ta ekumenia nie taka zła
> Ewo.Daj jeszcze nam i sobie szansę-nie zniechęcaj się proszę :-)

Jeszcze raz dziekuje za dobra wole.
Myslę, ze aby rozmawiac na dany temat trzeba miec jakowes podstawy.
Mnie jako biocehmikowi z wykształcenia średnio ida rozmowy np. o siarkowodorze np. z polonistą;) Zeby rozmawiac np. o teologii katolickiej trzeba takowom znac i to nie z propagandy. Dlatego ciagłe udawadnianie komus ,ze nie jestem wielbładem chyba mnie juz nieco nudzi...
Bardziej wiec pomysle nad załozeniem bloga tutaj-jesli mi ktos zezwoli!;)
Moze od czasu do czasu na forum zajrze.
Pozdrowienia.

ks.robert

E-mail

Milówka,
03.11.2007,
22:19

@ Ewik
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > > > > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > > > > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize ,
> > > mimo
> > > > > > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z
> > kazdym
> > > > da
> > > > > sie
> > > > > > z
> > > > > > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > > > > > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > > > > > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo
> > oni
> > > > > zdaje
> > > > > > się
> > > > > > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> > > > > >
> > > > > > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize,
> chyba
> > > nie
> > > > ze
> > > > > > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych
> do
> > > Rady
> > > > > > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> > > > > > ekumenicznym.
> > > > > >
> > > > > > pozdrowienia.
> > > > >
> > > > > Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> > > > > A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców
> > nie
> > > > > spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> > > > > Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej
> rozumiem
> > > > słowo
> > > > > "ekumenia".
> > > > > Pozdrawiam tez.
> > > >
> > > > Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym
> > > > zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w
> > praktyce
> > > > powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś
> opinie.Ja
> > > nie
> > > > mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo
> > > życzliwych
> > > > i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne doświadczenia
> w
> > > > praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w większości
> > > > katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest
> > dopiero
> > > > ekumenia co?
> > > >
> > > > Serdecznie pozdrawiam.Halina
> > > >
> > > Hej Halinko.Tez pochodza nie tylko z agnostycznej co ateistycznej
> > > rodzinki. I tez mam przyjaciół wsród agnostyków. Ale oni sa bardzo
> > > pokorni...
> > > Co do powyszych-tak jak pisałam juz na forum- i chodziłam do
> > zboru(króko)
> > > i mam w rodzinie eks-zielonych (bez korzeni katolickich) i moja
> > najlepsza
> > > przyjaciólka to tez eks-zielonoswiątkowiec i spedziłam na innym forum
> > > kilka lat (!) wsrod tych ludzi. Stad moje uprzedzenie-masz rację- z
> > > własnych doswiadczen. Uwazam,ze z niektórymi ludźmi nie da rady
> > dyskutowac
> > > nie ze wzgledu na innosc pogladów ,ale formy dialogu,ktora niestety
> > > nacechowana jest manipulacją.
> > > Co do linku to teorie zawsze tak pieknie wygladają,ale praktyka juz
> > > nie...szkoda.
> > > Pozdrawiam.
> >
> > Hej Ewo,a ja zachęcam ,żebyś jednak została skoro mamy tyle wspólnego,a
> > agnostycy nie wszyscy są tacy pokorni :-) ale bywają bardzo
> > mądrzy,wyrozumiali dla ludzkich poglądów. Moja mama jest katoliczką i
> choć
> > sama inaczej rozumiem niektóre Święta-wczoraj byłam z nią wspólnie
> zapalić
> > znicze.Ja wyrażam swoje poglądy,oni swoje-czasami jest wesoło,czasami
> > temperatura się podnosi,ale jesteśmy kochającą się rodziną.Mój starszy
> syn
> > też wyrósł na człowieka tolerancyjnego.Chyba ta ekumenia nie taka zła
> > Ewo.Daj jeszcze nam i sobie szansę-nie zniechęcaj się proszę :-)
>
> Jeszcze raz dziekuje za dobra wole.
> Myslę, ze aby rozmawiac na dany temat trzeba miec jakowes podstawy.
> Mnie jako biocehmikowi z wykształcenia średnio ida rozmowy np. o
> siarkowodorze np. z polonistą;) Zeby rozmawiac np. o teologii katolickiej
> trzeba takowom znac i to nie z propagandy. Dlatego ciagłe udawadnianie
> komus ,ze nie jestem wielbładem chyba mnie juz nieco nudzi...
> Bardziej wiec pomysle nad załozeniem bloga tutaj-jesli mi ktos zezwoli!;)
> Moze od czasu do czasu na forum zajrze.
> Pozdrowienia.

Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców Jezuitów

Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z religią Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!

halst(R)

03.11.2007,
22:49

@ ks.robert
 

Do ks.Roberta z Milówki

>
> Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców
> Jezuitów
>
> Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z religią
> Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!


" Zwracamy się szczególnie ku katolikom i INNYM chrześcijanom....(..) jesteśmy otwarci na egzystencjalny,filozoficzny i teologiczny dialog z każdym człowiekiem dobrej woli-bez względu na wyznanie,światopogląd,wykształcenie,rasę,narodowość..itp."

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=672

ks.robert

E-mail

milowka,
03.11.2007,
23:02

@ halst
 

Do ks.Roberta z Milówki

> >
> > Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców
> > Jezuitów
> >
> > Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z
> religią
> > Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!
>
>
> " Zwracamy się szczególnie ku katolikom i INNYM chrześcijanom....(..)
> jesteśmy otwarci na egzystencjalny,filozoficzny i teologiczny dialog z
> każdym człowiekiem dobrej woli-bez względu na
> wyznanie,światopogląd,wykształcenie,rasę,narodowość..itp."
>
> http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=672

Myślę,że pytanie nie było i nie jest skierowane do Pani gdyż Pani jest właśnie tą osobą o której piszę.
Zwracam się do poprzednich administratorów z zapytaniem i głęboką troską jak można było pracę Ojców Jezuitów tak lekko zniweczyć.Jakie czynniki tu zaistniały.
Szanowna Pani nowy administratorze proszę mi nie odpowiadać za innych ja rozumiem Pani radość,ale też proszę zrozumieć uzasadnioną złość katolików,że tak beztrosko sprzedano wysiłek organizatorów tego forum .

halst(R)

03.11.2007,
23:14

@ ks.robert
 

Do ks.Roberta z Milówki

> > >
> > > Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców
> > > Jezuitów
> > >
> > > Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z
> > religią
> > > Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!
> >
> >
> > " Zwracamy się szczególnie ku katolikom i INNYM chrześcijanom....(..)
> > jesteśmy otwarci na egzystencjalny,filozoficzny i teologiczny dialog z
> > każdym człowiekiem dobrej woli-bez względu na
> > wyznanie,światopogląd,wykształcenie,rasę,narodowość..itp."
> >
> > http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=672
>
> Myślę,że pytanie nie było i nie jest skierowane do Pani gdyż Pani jest
> właśnie tą osobą o której piszę.
> Zwracam się do poprzednich administratorów z zapytaniem i głęboką troską
> jak można było pracę Ojców Jezuitów tak lekko zniweczyć.Jakie czynniki tu
> zaistniały.
> Szanowna Pani nowy administratorze proszę mi nie odpowiadać za innych ja
> rozumiem Pani radość,ale też proszę zrozumieć uzasadnioną złość
> katolików,że tak beztrosko sprzedano wysiłek organizatorów tego forum .

Bardzo przepraszam proszę Księdza-pytanie skierowane było-" do uczestników forum" i czy ktoś może dać odpowiedź.Ja czuję się uczestniczką tego forum -dlatego ośmieliłam się odpowiedzieć.Proszę więc zapytania wyraźniej adresować. Pozdrawiam pokojem Bożym.

ks.Robert

E-mail

Milówka,
03.11.2007,
23:53

@ halst
 

Do ks.Roberta z Milówki

> > > >
> > > > Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców
> > > > Jezuitów
> > > >
> > > > Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z
> > > religią
> > > > Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!
> > >
> > >
> > > " Zwracamy się szczególnie ku katolikom i INNYM chrześcijanom....(..)
> > > jesteśmy otwarci na egzystencjalny,filozoficzny i teologiczny dialog
> z
> > > każdym człowiekiem dobrej woli-bez względu na
> > > wyznanie,światopogląd,wykształcenie,rasę,narodowość..itp."
> > >
> > > http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=672
> >
> > Myślę,że pytanie nie było i nie jest skierowane do Pani gdyż Pani jest
> > właśnie tą osobą o której piszę.
> > Zwracam się do poprzednich administratorów z zapytaniem i głęboką
> troską
> > jak można było pracę Ojców Jezuitów tak lekko zniweczyć.Jakie czynniki
> tu
> > zaistniały.
> > Szanowna Pani nowy administratorze proszę mi nie odpowiadać za innych
> ja
> > rozumiem Pani radość,ale też proszę zrozumieć uzasadnioną złość
> > katolików,że tak beztrosko sprzedano wysiłek organizatorów tego forum .
>
> Bardzo przepraszam proszę Księdza-pytanie skierowane było-" do uczestników
> forum" i czy ktoś może dać odpowiedź.Ja czuję się uczestniczką tego forum
> -dlatego ośmieliłam się odpowiedzieć.Proszę więc zapytania wyraźniej
> adresować. Pozdrawiam pokojem Bożym.

Wielce Szanowna Pani czyż może być jaśniej.Mój tekst pytania brzmi cytuję:Zwracam się do poprzednich administratorów z zapytaniem i głęboką troską jak można było pracę Ojców Jezuitów tak lekko zniweczyć!Tak było pytanie postawione i z uporem stawiam go kolejny raz.

Do Pani także były skierowane słowa proste i łatwe do zrozumienia cytuję"
Szanowna Pani nowy administratorze proszę mi nie odpowiadać za innych"
Wielce Szanowna Pani jaśniej już się nie da. Jest to wyraźna prośba aby Pani nie odpowiadała mi na moje pytanie za innych uczestników tego forum.

dd

E-mail

02.07.2008,
10:37

@ ks.robert
 

Do ks.Roberta z Milówki

> > >
> > > Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców
> > > Jezuitów
> > >
> > > Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z
> > religią
> > > Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!
> >
> >
> > " Zwracamy się szczególnie ku katolikom i INNYM chrześcijanom....(..)
> > jesteśmy otwarci na egzystencjalny,filozoficzny i teologiczny dialog z
> > każdym człowiekiem dobrej woli-bez względu na
> > wyznanie,światopogląd,wykształcenie,rasę,narodowość..itp."
> >
> > http://www.tezeusz.pl/cmsddfffd/tz/index.php?id=672
>
> Myślę,że pytanie nie było i nie jest skierowane do Pani gdyż Pani jest
> właśnie tą osobą o której piszę.
> Zwracam się do poprzednich administratorów z zapytaniem i głęboką troską
> jak można było pracę Ojców Jezuitów tak lekko zniweczyć.Jakie czynniki tu
> zaistniały.
> Szanowna Pani nowy administratorze proszę mi nie odpowiadać za innych ja
> rozumiem Pani radość,ale też proszę zrozumieć uzasadnioną złość
> katolików,że tak beztrosko sprzedano wysiłek organizatorów tego forum .

Bernadetta(R)

E-mail

Ryglice,
04.11.2007,
20:49

@ ks.robert
 

administrowanie a światopogląd

Robercie,

Na Forum Tezeusza jest coraz więcej inspirujących dyskusji i wartościowych postów, forum się rozwija, co wiąże się niestety z pojawianiem się także wpisów obraźliwych i ataków personalnych, czy umieszczaniem zwyczajnego spamu. Pojawienie się nowego admina ma na celu jedynie usprawnienie monitorowania forum i dbałość o kulturę wypowiedzi po to, by nam wszystkim lepiej się w przestrzeni Tezeusza przebywało.

Wyznanie czy światopogląd administratorów nie ma tutaj znaczenia - administrowanie forum w zakresie, jaki powierzono halst jest bowiem jedynie kwestią techniczną. Stąd, mówienie o jakimś "sprzedaniu" czy też "zniweczeniu" pracy jezuitów, którzy portal założyli, jest głęboko niesłuszne.

Zdumiewa mnie osobiście tak gwałtowna reakcja niektórych uczestników forum. Obecność osób o innym niż mój światopoglądzie jest dla mnie raczej okazją do ugruntowania własnej tożsamości katolickiej niż powodem oburzania się. Zamiast odmawiać komuś prawa do przebywania na forum z powodu odmiennego wyznania, warto raczej dać świadectwo własnej wiary.

Nie zamierzam poświęcać więcej wpisów na wyjaśnianie tej dość oczywistej dla mnie sprawy. Wszystkich pozdrawiam.

---
[image]

Pozdrawiam serdecznie,
Bernadetta

ks.Robert

E-mail

milowka,
04.11.2007,
21:38

@ Bernadetta
 

administrowanie a światopogląd

> Robercie,
>
> Na Forum Tezeusza jest coraz więcej inspirujących dyskusji i wartościowych
> postów, forum się rozwija, co wiąże się niestety z pojawianiem się także
> wpisów obraźliwych i ataków personalnych, czy umieszczaniem zwyczajnego
> spamu. Pojawienie się nowego admina ma na celu jedynie usprawnienie
> monitorowania forum i dbałość o kulturę wypowiedzi po to, by nam wszystkim
> lepiej się w przestrzeni Tezeusza przebywało.
>
> Wyznanie czy światopogląd administratorów nie ma tutaj znaczenia -
> administrowanie forum w zakresie, jaki powierzono halst jest bowiem
> jedynie kwestią techniczną. Stąd, mówienie o jakimś "sprzedaniu" czy też
> "zniweczeniu" pracy jezuitów, którzy portal założyli, jest głęboko
> niesłuszne.
>
> Zdumiewa mnie osobiście tak gwałtowna reakcja niektórych uczestników
> forum. Obecność osób o innym niż mój światopoglądzie jest dla mnie raczej
> okazją do ugruntowania własnej tożsamości katolickiej niż powodem
> oburzania się. Zamiast odmawiać komuś prawa do przebywania na forum z
> powodu odmiennego wyznania, warto raczej dać świadectwo własnej wiary.
>
> Nie zamierzam poświęcać więcej wpisów na wyjaśnianie tej dość oczywistej
> dla mnie sprawy. Wszystkich pozdrawiam.

Szanowna Pani Bernadetto człowiekowi który daje sygnał i prowadzi rozważania przystoi powaga i prawda.
Moi 9letni uczniowie wiedzą jakie prawa ma administrator i u tych dzieci straciła Pani zaufanie.
Bo to jest wielka sprawa w czyich rękach jest nadzór do skreślenia niewygodnych postów i nadzór nad nadawaniem kierunku.
A może Panią stać na szczerość i prostą odpowiedż co spowodowało oddanie steru forum osobie wojującej z kościołem Katolickim i kto podjął taką decyzję!

A skoro Panią nie stać na prostą odpowiedź to proszę przestać redagować rozważania bo teraz w Pani wykonaniu staną się puste i smutne.
I jeszcze jedna prośba może tak na miesiąc Pani wyłączy się z forum i zrobi tylko dla siebie rozważania albo rekolekcje.Wydaje mi się,że coś wam się pomyliło.

Adam(R)

06.11.2007,
04:07
(zmieniony przez Adam
dnia 06.11.2007 o godz. 04:13)


@ ks.Robert
 

--> "ks.Robert" vel Lysy Rabin - proszę się opamiętać

Szanowny Panie,

wygląda na to, że teraz ja muszę stanowczo poprosić Pana o milczenie.

Nie pierwszy raz próbuje Pan się awanturować na forum Tezeusza. Teraz jeszcze podaje się Pan za księdza, choć wcale nim Pan nie jest, dotąd występując pod pseudonimem Łysy Rabin. Dość tej zabawy, drogi Panie.

Pana wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu Pana miejsca tutaj, nie jest Pan osobą odpowiedzialną za Tezeusza i Pana uwagi są absolutnie nie na miejscu, próbuje Pan tu wzniecać sztuczną i pustą histerię, pozwala Pan sobie na obraźliwe pouczenia wobec osób odpowiedzialnych.

Chcę aby to było jasne: nie życzymy sobie takiego awanturnictwa na forum Tezeusza i z pewnością nie będziemy pozwalać na eskalację tej szkodliwej działalności, którą Pan raczy tu uosabiać. Jako współgospodarz tego miejsca wzywam Pana do przemyślenia w milczeniu swojego postępowania. W przeciwnym razie zostanie Pan potraktowany jak każdy internetowy troll. Mam nadzieję, że nie zmierza Pan jednak w tym kierunku i zechce Pan ochłonąć.

Zalecam także powrót do lektury tekstu wprowadzającego, zwłaszcza we fragmencie:

"Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie radzić z prowadzaniem portalu tak jak potrafi. (...) Sprawa ta może ulec już wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy ks. Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego Tezeusza. Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk powróci do prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje, ufamy, że portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej odpowiadał na pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności. Ta oczekiwana przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym równiez w sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum."

Temat uważam za zakończony.

Pozdrawiam.

Lysy rabin

E-mail

milowka,
06.11.2007,
09:05

@ Adam
 

--> "ks.Robert" vel Lysy Rabin - proszę się opamiętać

> Szanowny Panie,
>
> wygląda na to, że teraz ja muszę stanowczo poprosić Pana o milczenie.
>
> Nie pierwszy raz próbuje Pan się awanturować na forum Tezeusza. Teraz
> jeszcze podaje się Pan za księdza, choć wcale nim Pan nie jest, dotąd
> występując pod pseudonimem Łysy Rabin. Dość tej zabawy, drogi Panie.
>
> Pana wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu Pana miejsca tutaj, nie jest Pan
> osobą odpowiedzialną za Tezeusza i Pana uwagi są absolutnie nie na miejscu,
> próbuje Pan tu wzniecać sztuczną i pustą histerię, pozwala Pan sobie na
> obraźliwe pouczenia wobec osób odpowiedzialnych.
>
> Chcę aby to było jasne: nie życzymy sobie takiego awanturnictwa na forum
> Tezeusza i z pewnością nie będziemy pozwalać na eskalację tej szkodliwej
> działalności, którą Pan raczy tu uosabiać. Jako współgospodarz tego
> miejsca wzywam Pana do przemyślenia w milczeniu swojego postępowania. W
> przeciwnym razie zostanie Pan potraktowany jak każdy internetowy troll.
> Mam nadzieję, że nie zmierza Pan jednak w tym kierunku i zechce Pan
> ochłonąć.
>
> Zalecam także powrót do lektury tekstu wprowadzającego, zwłaszcza we
> fragmencie:
>
> "Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie radzić z
> prowadzaniem portalu tak jak potrafi. (...) Sprawa ta może ulec już
> wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy ks.
> Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego Tezeusza.
> Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk powróci do
> prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje, ufamy, że
> portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej odpowiadał na
> pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności.
Ta oczekiwana
> przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym równiez w
> sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum."

>
> Temat uważam za zakończony.
>
> Pozdrawiam.

Może macie na tyle odwagi,że napiszecie które z Was wymazało móje dwa posty!
Tak gryzie was prawda,nie da się przed nią uciec sprzedawczyki!

halst(R)

06.11.2007,
09:11

@ Lysy rabin
 

--> "ks.Robert" vel Lysy Rabin - proszę się opamiętać

> > Szanowny Panie,
> >
> > wygląda na to, że teraz ja muszę stanowczo poprosić Pana o milczenie.
> >
> > Nie pierwszy raz próbuje Pan się awanturować na forum Tezeusza. Teraz
> > jeszcze podaje się Pan za księdza, choć wcale nim Pan nie jest, dotąd
> > występując pod pseudonimem Łysy Rabin. Dość tej zabawy, drogi Panie.
> >
> > Pana wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu Pana miejsca tutaj, nie jest
> Pan
> > osobą odpowiedzialną za Tezeusza i Pana uwagi są absolutnie nie na
> miejscu,
> > próbuje Pan tu wzniecać sztuczną i pustą histerię, pozwala Pan sobie na
> > obraźliwe pouczenia wobec osób odpowiedzialnych.
> >
> > Chcę aby to było jasne: nie życzymy sobie takiego awanturnictwa na
> forum
> > Tezeusza i z pewnością nie będziemy pozwalać na eskalację tej
> szkodliwej
> > działalności, którą Pan raczy tu uosabiać. Jako współgospodarz tego
> > miejsca wzywam Pana do przemyślenia w milczeniu swojego postępowania. W
> > przeciwnym razie zostanie Pan potraktowany jak każdy internetowy troll.
> > Mam nadzieję, że nie zmierza Pan jednak w tym kierunku i zechce Pan
> > ochłonąć.
> >
> > Zalecam także powrót do lektury tekstu wprowadzającego, zwłaszcza we
> > fragmencie:
> >
> > "Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie radzić z
> > prowadzaniem portalu tak jak potrafi. (...) Sprawa ta może ulec już
> > wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy ks.
> > Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego Tezeusza.
> > Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk powróci
> do
> > prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje, ufamy, że
> > portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej odpowiadał na
> > pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności.
Ta
> oczekiwana
> > przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym równiez w
> > sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum."

> >
> > Temat uważam za zakończony.
> >
> > Pozdrawiam.
>
> Może macie na tyle odwagi,że napiszecie które z Was wymazało móje dwa
> posty!
> Tak gryzie was prawda,nie da się przed nią uciec sprzedawczyki!

Ja to zrobiłam i będę to robić systematycznie-TYLKO PO TO TU JESTEM !-i bez paniki ,chodzi tylko o spokój na tym forum ,który pan zakłóca-portal jest katolicki i nim pozostanie,niech pan tu nie sieje fermentu,bo szkodzi pan własnej religii.Tak własnie pan-nie innowiercy.

protestant

06.11.2007,
12:33

@ halst
 

--> "ks.Robert" vel Lysy Rabin - proszę się opamiętać, do ha

> > > Szanowny Panie,
> > >
> > > wygląda na to, że teraz ja muszę stanowczo poprosić Pana o milczenie.
> > >
> > > Nie pierwszy raz próbuje Pan się awanturować na forum Tezeusza. Teraz
> > > jeszcze podaje się Pan za księdza, choć wcale nim Pan nie jest, dotąd
> > > występując pod pseudonimem Łysy Rabin. Dość tej zabawy, drogi Panie.
> > >
> > > Pana wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu Pana miejsca tutaj, nie
> jest
> > Pan
> > > osobą odpowiedzialną za Tezeusza i Pana uwagi są absolutnie nie na
> > miejscu,
> > > próbuje Pan tu wzniecać sztuczną i pustą histerię, pozwala Pan sobie
> na
> > > obraźliwe pouczenia wobec osób odpowiedzialnych.
> > >
> > > Chcę aby to było jasne: nie życzymy sobie takiego awanturnictwa na
> > forum
> > > Tezeusza i z pewnością nie będziemy pozwalać na eskalację tej
> > szkodliwej
> > > działalności, którą Pan raczy tu uosabiać. Jako współgospodarz tego
> > > miejsca wzywam Pana do przemyślenia w milczeniu swojego postępowania.
> W
> > > przeciwnym razie zostanie Pan potraktowany jak każdy internetowy
> troll.
> > > Mam nadzieję, że nie zmierza Pan jednak w tym kierunku i zechce Pan
> > > ochłonąć.
> > >
> > > Zalecam także powrót do lektury tekstu wprowadzającego, zwłaszcza we
> > > fragmencie:
> > >
> > > "Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie radzić
> z
> > > prowadzaniem portalu tak jak potrafi. (...) Sprawa ta może ulec już
> > > wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy ks.
> > > Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego
> Tezeusza.
> > > Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk
> powróci
> > do
> > > prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje, ufamy,
> że
> > > portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej odpowiadał
> na
> > > pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności.
Ta
> > oczekiwana
> > > przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym równiez
> w
> > > sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum."

> > >
> > > Temat uważam za zakończony.
> > >
> > > Pozdrawiam.
> >
> > Może macie na tyle odwagi,że napiszecie które z Was wymazało móje dwa
> > posty!
> > Tak gryzie was prawda,nie da się przed nią uciec sprzedawczyki!
>
> Ja to zrobiłam i będę to robić systematycznie-TYLKO PO TO TU JESTEM !-i
> bez paniki ,chodzi tylko o spokój na tym forum ,który pan zakłóca-portal
> jest katolicki i nim pozostanie,niech pan tu nie sieje fermentu,bo szkodzi
> pan własnej religii.Tak własnie pan-nie innowiercy.

ee, nie tylko po to tu jesteś. Umiesz dobrze i fajnie pisać, nikt na razie nas innowierców nie wyrzuca. Jakby co, to znasz cel tezeusza, porządku, ale przede wszystkim coś z celu do jakiego Bóg cię prowadzi.
Nic się nie zmieniło
Pozdrawiam

halst(R)

06.11.2007,
14:26

@ protestant
 

--> "ks.Robert" vel Lysy Rabin - proszę się opamiętać, do ha

> > > > Szanowny Panie,
> > > >
> > > > wygląda na to, że teraz ja muszę stanowczo poprosić Pana o
> milczenie.
> > > >
> > > > Nie pierwszy raz próbuje Pan się awanturować na forum Tezeusza.
> Teraz
> > > > jeszcze podaje się Pan za księdza, choć wcale nim Pan nie jest,
> dotąd
> > > > występując pod pseudonimem Łysy Rabin. Dość tej zabawy, drogi
> Panie.
> > > >
> > > > Pana wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu Pana miejsca tutaj, nie
> > jest
> > > Pan
> > > > osobą odpowiedzialną za Tezeusza i Pana uwagi są absolutnie nie na
> > > miejscu,
> > > > próbuje Pan tu wzniecać sztuczną i pustą histerię, pozwala Pan
> sobie
> > na
> > > > obraźliwe pouczenia wobec osób odpowiedzialnych.
> > > >
> > > > Chcę aby to było jasne: nie życzymy sobie takiego awanturnictwa na
> > > forum
> > > > Tezeusza i z pewnością nie będziemy pozwalać na eskalację tej
> > > szkodliwej
> > > > działalności, którą Pan raczy tu uosabiać. Jako współgospodarz tego
> > > > miejsca wzywam Pana do przemyślenia w milczeniu swojego
> postępowania.
> > W
> > > > przeciwnym razie zostanie Pan potraktowany jak każdy internetowy
> > troll.
> > > > Mam nadzieję, że nie zmierza Pan jednak w tym kierunku i zechce Pan
> > > > ochłonąć.
> > > >
> > > > Zalecam także powrót do lektury tekstu wprowadzającego, zwłaszcza
> we
> > > > fragmencie:
> > > >
> > > > "Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie
> radzić
> > z
> > > > prowadzaniem portalu tak jak potrafi. (...) Sprawa ta może ulec już
> > > > wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy ks.
> > > > Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego
> > Tezeusza.
> > > > Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk
> > powróci
> > > do
> > > > prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje, ufamy,
> > że
> > > > portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej odpowiadał
> > na
> > > > pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności.
Ta
> > > oczekiwana
> > > > przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym
> równiez
> > w
> > > > sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum."

> > > >
> > > > Temat uważam za zakończony.
> > > >
> > > > Pozdrawiam.
> > >
> > > Może macie na tyle odwagi,że napiszecie które z Was wymazało móje dwa
> > > posty!
> > > Tak gryzie was prawda,nie da się przed nią uciec sprzedawczyki!
> >
> > Ja to zrobiłam i będę to robić systematycznie-TYLKO PO TO TU JESTEM !-i
> > bez paniki ,chodzi tylko o spokój na tym forum ,który pan
> zakłóca-portal
> > jest katolicki i nim pozostanie,niech pan tu nie sieje fermentu,bo
> szkodzi
> > pan własnej religii.Tak własnie pan-nie innowiercy.
>
> ee, nie tylko po to tu jesteś. Umiesz dobrze i fajnie pisać, nikt na razie
> nas innowierców nie wyrzuca. Jakby co, to znasz cel tezeusza, porządku, ale
> przede wszystkim coś z celu do jakiego Bóg cię prowadzi.
> Nic się nie zmieniło
> Pozdrawiam

Właściwie Adam zamknął już dyskusję w tym temacie,ale widzę,że może nie czytasz na bieżąco,więc odpowiem Tobie też. Mówiąc -" Tylko po to tu jestem"-chodziło mi o moją rolę na tym forum jako admina 2,ponieważ niektórzy rozbudzają w uczestnikach niepotrzebne,niezdrowe emocje.Już Bernadetta tłumaczyła wszystkim,że moją rolą jest tylko usuwanie zbędnych,agresywnych ,zaczepnych ,nic nie wnoszących do dyskusji ataków słownych,ponieważ od pewnego czasu-stały sie one tutaj dla niektórych normą.

Forumowiczka halst-była ,jest i będzie aktywna-dokonuję codziennie kilku wpisów.No,więcej nie mogę-mam rodzinę i piszę pracę, od której zależy moja przyszłość zawodowa..stąd moja i tak częsta obecność na necie.

pozdrawiam

marek

E-mail

02.07.2008,
10:38

@ halst
 

--> "ks.Robert" vel Lysy Rabin - proszę się opamiętać, do ha

> > > > > Szanowny Panie,
> > > > >
> > > > > wygląda na to, że teraz ja muszę stanowczo poprosić Pana o
> > milczenie.
> > > > >
> > > > > Nie pierwszy raz próbuje Pan się awanturować na forum Tezeusza.
> > Teraz
> > > > > jeszcze podaje się Pan za księdza, choć wcale nim Pan nie jest,
> > dotąd
> > > > > występując pod pseudonimem Łysy Rabin. Dość tej zabawy, drogi
> > Panie.
> > > > >
> > > > > Pana wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu Pana miejsca tutaj, nie
> > > jest
> > > > Pan
> > > > > osobąd odpowiedzialną za Tezeusza i Pana uwagi są absolutnie nie
> na
> > > > miejscu,
> > > > > próbuje Pan tu wzniecać sztuczną i pustą histerię, pozwala Pan
> > sobie
> > > na
> > > > > obraźliwe pouczenia wobec osób odpowiedzialnych.
> > > > >
> > > > > Chcę aby to było jasne: nie życzymy sobie takiego awanturnictwa
> na
> > > > forum
> > > > > Tezeusza i z pewnością nie będziemy pozwalać na eskalację tej
> > > > szkodliwej
> > > > > działalności, którą Pan raczy tu uosabiać. Jako współgospodarz
> tego
> > > > > miejsca wzywam Pana do przemyślenia w milczeniu swojego
> > postępowania.
> > > W
> > > > > przeciwnym razie zostanie Pan potraktowany jak każdy internetowy
> > > troll.
> > > > > Mam nadzieję, że nie zmierza Pan jednak w tym kierunku i zechce
> Pan
> > > > > ochłonąć.
> > > > >
> > > > > Zalecam także powrót do lektury tekstu wprowadzającego, zwłaszcza
> > we
> > > > > fragmencie:
> > > > >
> > > > > "Rok temu jezuitów usunięto z portalu i Redakcja musi sobie
> > radzić
> > > z
> > > > > prowadzaniem portalu tak jak potrafi. (...) Sprawa ta może ulec
> już
> > > > > wkrótce zmianie, po rozstrzygnięciu przez zakon jezuicki sprawy
> ks.
> > > > > Andrzeja Miszk SJ, założyciela i byłego redaktora naczelnego
> > > Tezeusza.
> > > > > Spodziewamy się, że po tym rozstrzygnięciu ks. Andrzej Miszk
> > > powróci
> > > > do
> > > > > prowadzenia portalu, a znając jego możliwości i kompetencje,
> ufamy,
> > > że
> > > > > portal odzyska swą pierwotną dynamikę i będzie aktywniej
> odpowiadał
> > > na
> > > > > pytania o katolicką tożsamość w świecie różnorodności.
Ta
> > > > oczekiwana
> > > > > przez Redakcję zmiana wpłynie nie całokształt portalu, w tym
> > równiez
> > > w
> > > > > sposób naturalny na światopoglądową dynamikę na Forum."

> > > > >
> > > > > Temat uważam za zakończony.
> > > > >
> > > > > Pozdrawiam.
> > > >
> > > > Może macie na tyle odwagi,że napiszecie które z Was wymazało móje
> dwa
> > > > posty!
> > > > Tak gryzie was prawda,nie da się przed nią uciec sprzedawczyki!
> > >
> > > Ja to zrobiłam i będę to robić systematycznie-TYLKO PO TO TU JESTEM
> !-i
> > > bez paniki ,chodzi tylko o spokój na tym forum ,który pan
> > zakłóca-portal
> > > jest katolicki i nim pozostanie,niech pan tu nie sieje fermentu,bo
> > szkodzi
> > > pan własnej religii.Tak własnie pan-nie innowiercy.
> >
> > ee, nie tylko po to tu jesteś. Umiesz dobrze i fajnie pisać, nikt na
> razie
> > nas innowierców nie wyrzuca. Jakby co, to znasz cel tezeusza, porządku,
> ale
> > przede wszystkim coś z celu do jakiego Bóg cię prowadzi.
> > Nic się nie zmieniło
> > Pozdrawiam
>
> Właściwie Adam zamknął już dyskusję w tym temacie,ale widzę,że może nie
> czytasz na bieżąco,więc odpowiem Tobie też. Mówiąc -" Tylko po to tu
> jestem"-chodziło mi o moją rolę na tym forum jako admina 2,ponieważ
> niektórzy rozbudzają w uczestnikach niepotrzebne,niezdrowe emocje.Już
> Bernadetta tłumaczyła wszystkim,że moją rolą jest tylko usuwanie
> zbędnych,agresywnych ,zaczepnych ,nic nie wnoszących do dyskusji ataków
> słownych,ponieważ od pewnego czasu-stały sie one tutaj dla niektórych
> normą.
>
> Forumowiczka halst-była ,jest i będzie aktywna-dokonuję codziennie kilku
> wpisów.No,więcej nie mogę-mam rodzinę i piszę pracę, od której zależy moja
> przyszłość zawodowa..stąd moja i tak częsta obecność na necie.
>
> pozdrawiam

werty

E-mail

02.07.2008,
10:37

@ ks.robert
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > > > > > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > > > > > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize
> ,
> > > > mimo
> > > > > > > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z
> > > kazdym
> > > > > da
> > > > > > sie
> > > > > > > z
> > > > > > > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
>
> > > > > > > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj
> równiez
> > > > > > > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców?
> Bo
> > > oni
> > > > > > zdaje
> > > > > > > się
> > > > > > > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> > > > > > >
> > > > > > > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize,
> > chyba
> > > > nie
> > > > > ze
> > > > > > > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych
> > do
> > > > Rady
> > > > > > > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na
> forum
> > > > > > > ekumenicznym.
> > > > > > >
> > > > > > > pozdrowienia.
> > > > > >
> > > > > > Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> > > > > > A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich
> zielonoświątkowców
> > > nie
> > > > > > spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> > > > > > Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej
> > rozumiem
> > > > > słowo
> > > > > > "ekumenia".
> > > > > > Pozdrawiam tez.
> > > > >
> > > > > Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym
> > > > > zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w
> > > praktyce
> > > > > powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś
> > opinie.Ja
> > > > nie
> > > > > mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo
> > > > życzliwych
> > > > > i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne
> doświadczenia
> > w
> > > > > praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w
> większości
> > > > > katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest
> > > dopiero
> > > > > ekumenia co?
> > > > >
> > > > > Serdecznie pozdrawiam.Halina
> > > > >
> > > > Hej Halinko.Tez pochodza nie tylko z agnostycznej co ateistycznej
> > > > rodzinki. I tez mam przyjaciół wsród agnostyków. Ale oni sa bardzo
> > > > pokorni...
> > > > Co do powyszych-tak jak pisałam juz na forum- i chodziłam do
> > > zboru(króko)
> > > > i mam w rodzinie eks-zielonych (bez korzeni katolickich) i moja
> > > najlepsza
> > > > przyjaciólka to tez eks-zielonoswiątkowiec i spedziłam na innym
> forum
> > > > kilka lat (!) wsrod tych ludzi. Stad moje uprzedzenie-masz rację- z
> > > > własnych doswiadczen. Uwazam,ze z niektórymi ludźmi nie da rady
> > > dyskutowac
> > > > nie ze wzgledu na innosc pogladów ,ale formy dialogu,ktora niestety
> > > > nacechowana jest manipulacją.
> > > > Co do linku to teorie zawsze tak pieknie wygladają,ale praktyka juz
> > > > nie...szkoda.
> > > > Pozdrawiam.
> > >
> > > Hej Ewo,a ja zachęcam ,żebyś jednak została skoro mamy tyle
> wspólnego,a
> > > agnostycy nie wszyscy są tacy pokorni :-) ale bywają bardzo
> > > mądrzy,wyrozumiali dla ludzkich poglądów. Moja mama jest katoliczką i
> > choć
> > > sama inaczej rozumiem niektóre Święta-wczoraj byłam z nią wspólnie
> > zapalić
> > > znicze.Ja wyrażam swoje poglądy,oni swoje-czasami jest wesoło,czasami
> > > temperatura się podnosi,ale jesteśmy kochającą się rodziną.Mój
> starszy
> > syn
> > > też wyrósł na człowieka tolerancyjnego.Chyba ta ekumenia nie taka zła
> > > Ewo.Daj jeszcze nam i sobie szansę-nie zniechęcaj się proszę :-)
> >
> > Jeszcze raz dziekuje za dobra wole.
> > Myslę, ze aby rozmawiac na dany temat trzeba miec jakowes podstawy.
> > Mnie jako biocehmikowi z wykształcenia średnio ida rozmowy np. o
> > siarkowodorze np. z polonistą;) Zeby rozmawiac np. o teologii
> katolickiej
> > trzeba takowom znac i to nie z propagandy. Dlatego ciagłe udawadnianie
> > komus ,ze nie jestem wielbładem chyba mnie juz nieco nudzi...
> > Bardziej wiec pomysle nad załozeniem bloga tutaj-jesli mi ktos
> zezwoli!;)
> > Moze od czasu do czasu na forum zajrze.
> > Pozdrowienia.
>
> Co się takiego stało,że na forum katolickim założonym przez Ojców
> Jezuitów
>
> Administratorem zostaje człowiek o poglądach głęboko sprzecznych z religią
> Katolicką.Czy może mi ktoś na ten temat powiedzieć!

marek

E-mail

02.07.2008,
10:39

@ halst
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > > > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > > > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo
> > > > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym
> da
> > sie
> > > z
> > > > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > > > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > > > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni
> > zdaje
> > > się
> > > > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
> > >
> > > Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba nie
> ze
> > > Swiadkami Jehowy?. Zapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do Rady
> > > Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> > > ekumenicznym.
> > >
> > > pozdrowienia.
> >
> > Hmm...widzisz ja nie pisze o tym co na papierze,a o praktyce.
> > A w Taize ani na zadnym ze spotkan taizowskich zielonoświątkowców nie
> > spotkałam. Przeciez tam wiszą obrazy...;)
> > Pobytu na forum nie mam zamiaru kontynuowac,trochę inaczej rozumiem
> słowo
> > "ekumenia".
> > Pozdrawiam tez.
>
> Ewo-chciałabym Ci jakoś pomóc,może ta strona pomoże Ci w lepszym
> zrozumieniu ekumenii.Nie wiem jak Ty to słowo rozumiesz,ale w praktyce
> powinniśmy jednak pobyć trochę z ludźmi, aby wyrażać jakieś opinie.Ja nie
> mam korzeni w nurcie zielonoświątkowym,ale znam ich jako bardzo życzliwych
> i chętnych do współpracy ludzi.Widzisz-każdy ma inne doświadczenia w
> praktyce.Może to od nas trochę zależy.Moja rodzina,to w większości
> katolicy,mąż-najlepszy pod słońcem :-) jest agnostykiem-to jest dopiero
> ekumenia co?
>
> Serdecznie pozdrawiam.Halina
>
> http://ekumenizm.wiara.pl/?grupa=6&art=1131449651&dzi=1043753040

df

E-mail

02.07.2008,
10:38

@ ktosik 2
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

> > Dziękuje Pani Bernadetto za wyczerpujaca wypowiedź,
> > Jako niegdys członek uczestnik wspólnoty ekumenicznej Taize , mimo
> > ogromnej sympatii dla ludzi innych wyznań, uważam,ze nie z kazdym da sie
> z
> > szacunkiem "podialogować". I nie zawsze sa do tego warunki.
> > A przy okazji a propos ekumenizmu: czy pisują tutaj równiez
> > przedstawiciele innych religii oprócz zielonoświątkowców? Bo oni zdaje
> się
> > nie uznają ekumenizmu w ogóle(?), więc..
>
> Przepraszam, a z kim "dialogowalas " we wspolnocie Taize, chyba nie ze
> Swiadkami Jehowy?. dZapoznaj sie z lista kosciolow wchodzacych do Rady
> Ekumenicznej, to byloby dobre zanim rozpoczniesz pobyt na forum
> ekumenicznym.
>
> pozdrowienia.

Bernadetta(R)

E-mail

Ryglice,
03.11.2007,
21:10

@ Bernadetta
 

Nowy Admin na forum

Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza,

Od dziś nowa osoba, obok Adama Aggeusza Jaworskiego i mnie, będzie dbała o przestrzeganie regulaminu forum i kulturę wypowiedzi. Jest nią aktywna dotąd forumowiczka Halst - Halina.

Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do tego, aby Forum Tezeusza było przyjazną przestrzenią dialogu. A Tobie, Halino, życzę powodzenia w pełnieniu obowiązków admina oraz wielu inspirujących rozmów na forum.

---
[image]

Pozdrawiam serdecznie,
Bernadetta

Kazimierz(R)

E-mail

Chełmno,
04.11.2007,
09:34

@ Bernadetta
 

Nowy Admin na forum

> Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza,
>
> Od dziś nowa osoba, obok Adama Aggeusza Jaworskiego i mnie, będzie dbała o
> przestrzeganie regulaminu forum i kulturę wypowiedzi. Jest nią aktywna
> dotąd forumowiczka Halst - Halina.
>
> Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do tego, aby Forum
> Tezeusza było przyjazną przestrzenią dialogu. A Tobie, Halino, życzę
> powodzenia w pełnieniu obowiązków admina oraz wielu inspirujących rozmów
> na forum.

Bardzo się cieszę, że Halinka będzie adminem, to krok w dobrym kierunku.
Jest tyle dobra, i tyle pięknych tematów, spraw, zagadnień, którymi można się dzielić i ubogacać, że szkoda aby było to uniemożliwiane przez bariery wyznaniowe.

Pozdrawiam serdecznie KJ

admin2(R)

19.11.2007,
13:10

@ Bernadetta
 

Nowy Admin na forum

> Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza,
>
> Od dziś nowa osoba, obok Adama Aggeusza Jaworskiego i mnie, będzie dbała o
> przestrzeganie regulaminu forum i kulturę wypowiedzi. Jest nią aktywna
> dotąd forumowiczka Halst - Halina.
>
> Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do tego, aby Forum
> Tezeusza było przyjazną przestrzenią dialogu. A Tobie, Halino, życzę
> powodzenia w pełnieniu obowiązków admina oraz wielu inspirujących rozmów
> na forum.

Pragnę oświadczyć, iż rezygnuję z funkcji admina-nie zagłębiając się w istotę przyczyn.

pozdrawiam forumowiczów i dziękuję wszystkim za dyskusje ze mną.

Halina

protestant

19.11.2007,
21:37

@ admin2
 

Nowy Admin na forum

> > Drodzy Uczestnicy Forum Tezeusza,
> >
> > Od dziś nowa osoba, obok Adama Aggeusza Jaworskiego i mnie, będzie dbała
> o
> > przestrzeganie regulaminu forum i kulturę wypowiedzi. Jest nią aktywna
> > dotąd forumowiczka Halst - Halina.
> >
> > Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do tego, aby Forum
> > Tezeusza było przyjazną przestrzenią dialogu. A Tobie, Halino, życzę
> > powodzenia w pełnieniu obowiązków admina oraz wielu inspirujących
> rozmów
> > na forum.
>
> Pragnę oświadczyć, iż rezygnuję z funkcji admina-nie zagłębiając się w
> istotę przyczyn.
>
> pozdrawiam forumowiczów i dziękuję wszystkim za dyskusje ze mną.
>
> Halina

Zawsze szanuję dobrych zarządców. Do twojego adminowania nie można było nic zarzucić, miałem w tym do ciebie pełne zaufanie. Jeśli teraz ktoś będzie się zachowywał nieodpowiednio, niech jednak nie liczy na to (póki tu zaglądam), że mu to ujdzie; to nie był "murzyn" jak to ktoś określił perfidnie :-(

halst(R)

19.11.2007,
22:36

@ protestant
 

Nowy Admin na forum

>
> >
> > Pragnę oświadczyć, iż rezygnuję z funkcji admina-nie zagłębiając się w
> > istotę przyczyn.
> >
> > pozdrawiam forumowiczów i dziękuję wszystkim za dyskusje ze mną.
> >
> > Halina
>
> Zawsze szanuję dobrych zarządców. Do twojego adminowania nie można było
> nic zarzucić, miałem w tym do ciebie pełne zaufanie. Jeśli teraz ktoś
> będzie się zachowywał nieodpowiednio, niech jednak nie liczy na to (póki
> tu zaglądam), że mu to ujdzie; to nie był "murzyn" jak to ktoś określił
> perfidnie :-(

E, co Ty tam opowiadasz-ja jestem urodzona bojowniczka, a nie zarządca. To moje prawdziwe powołanie..:-P

No widzisz, adminowi nie wypada pokazywac języka, a Halstce tak..;-)

Wyczesany Marek

19.07.2008,
12:41

@ Bernadetta
 

Do Uczestników Forum Tezeusza

Fajne forum dla wszystkich. Naprawede warto wejsc i sie zarejstrowac!!! Link: http://darkwarez.pl/?ap=261161

Forum Tezeusza | Kontakt do Admina | Regulamin | Objanienia | Archiwum »
mamy 11608 Postw w 1244 Wtkach, 686 Uczestnikw, obecnie 22 Online (0 bywalcw i 22 goci)
powered by  RSS-Feed  ^