| Imieniny:
 
home forum home forum homeforum


Benedykt XVI: Trwajcie mocni w wierze "Jesteśmy otwarci na egzystencjalny, filozoficzny i teologiczny dialog z każdym człowiekiem dobrej woli, bez względu na wyznanie, światopogląd, wykształcenie, rasę, narodowość, język, wiek, płeć i orientację seksualną. (...) Jesteśmy przekonani, że język - jako istotny wymiar kształtowania naszego bycia w świecie - jednocześnie wyraża i współtworzy piękno oraz prawdę zróżnicowanej, ale jednej ludzkiej rodziny. Dlatego, aby odnaleźć i wyrazić tę zróżnicowaną jedność Tezeusz jest przestrzenią dialogu nie tylko różnych osób, ale też rozmaitych sposobów komunikowania: języka potocznego, sztuki, poezji, mitu, filozofii, intuicji, mistyki, teologii, nauk humanistycznych i ścisłych."
(Fragment z Misji strony)


Forum Tezeusza

Indeks
Regulamin Forum Tezeusza 
 
 1. Poniższy regulamin precyzuje zasady udostępniania Forum Dyskusyjnego użytkownikom portalu Tezeusz założonego przez jezuitów: Andrzeja Miszka SJ i Dariusza Piórkowskiego SJ. Celem Forum jest wymiana opinii, komentarzy, pytań zgodnych z założeniami Misji Tezeusza.

 2. Dostęp do Forum mają wszyscy użytkownicy Internetu, którzy godzą się na warunki rejestracji oraz wyrażają chęć przestrzegania zasad etycznych, ustalonych przez właścicieli portalu Tezeusz.

 3. Uczestnik Forum Tezeusza publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Tezeusza nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach naszego forum.

 4. Zgodnie z założeniami Misji Tezeusza naganne jest prezentowanie przez uczestników na Forum Tezeusza poglądów i opinii łamiących obowiązujące prawo oraz podsycających nienawiść rasową, religijną lub etniczną. Nie będą także tolerowane treści i poglądy, które bluźnią imieniu Boga lub bezpodstawnie, agresywnie i oszczerczo atakują Kościół Katolicki i jego przedstawicieli, inne wyznania chrześcijańskie, a także jakąkolwiek inną religię.

 5. Misja Tezeusza nie pozwala również na wypowiedzi uczestników Forum Tezeusza, które kłócą się z powszechnie uznawanymi normami etycznymi i obyczajami. Zakazuje się więc używania przekleństw i wulgaryzmów, bluźnierstw, obrażania i szkalowania współuczestników Forum, podszywania się pod innych oraz uzewnętrzniania innych negatywnych emocji względem rozmówców.

 6. Nie zezwala się także na umieszczanie przez uczestników Forum Tezeusza reklam o charakterze komercyjnym.

 7. Redakcja Tezeusza będzie usuwać posty, których treść przeczy zasadom z pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu. Zastrzega sobie również prawo do blokowania bądź kasowania loginów uczestników Forum Tezeusza, którzy uparcie i notorycznie naruszają pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Usunięcie przez Redakcję Tezeusza loginu uczestnika Forum, który nie respektuje postanowień pkt. 4, 5, 6 oznacza automatyczne powiadomienie go o zamknięciu dostępu do Forum. Redakcja nie ma obowiązku informowania, ostrzegania czy wyjaśniania motywów swoich posunięć użytkownikowi Forum.

 8. Redakcja Tezeusza zastrzega sobie również prawo do zawieszania i usuwania wątków, które są niezgodne z charakterem portalu Tezeusz, stają się areną personalnych rozgrywek, rozmijają się zupełnie z tematem zainicjowanego wątku lub analizują słowa wyrwane z kontekstu. Usuwane będą także posty, które nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji: jednozdaniowe wypowiedzi, hasła, zaczepki. Nie będą także tolerowane wypowiedzi, które wykorzystują Forum do przeforsowania poglądów sprzecznych z nauczaniem Kościoła z równoczesnym unikaniem dyskusji.

 9. Redakcja Tezeusza obiecuje w ramach swoich możliwości zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Forum, a także będzie służyć pomocą użytkownikom Forum w przypadku trudności z logowaniem czy obsługą Forum.

 10. Zarówno administratorzy jak i moderatorzy Forum nie mają obowiązku animowania dyskusji czy rozstrzygania spraw spornych.

 11. Informujemy także, że każdy wpis na Forum Tezeusza staje się automatycznie własnością portalu Tezeusz, co równa się wyrażeniu zgody przez uczestnika Forum na publikowanie treści postów na portalu Tezeusz.

 12. Regulamin niniejszy wchodzi w życie od momentu jego opublikowania. Redakcja Tezeusza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Forum.